Będą nowe deklaracje dla ryczałtowców

Katarzyna Sudaj

Katarzyna Sudaj, Bankier.pl Dnia 24 listopada 2011 roku Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2011 nr 259 poz. 1552).
 

Rozporządzenie to określa wzory deklaracji:

  • PIT-28 – obejmującej zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-16A – obejmującej wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego,
  • PIT-19A – obejmującej wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

a także wzory załączników do deklaracji PIT-28:

  • PIT-28/A - informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
  • PIT-28/B - informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych,
  • PIT/0 - informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym,
  • PIT/D - informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym.

Nowe deklaracje dla ryczałtowców wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Pobierz deklaracje PIT już dziś - nowe wzory dla ryczałtowców i karty podatkowej 2012  

Iwona Karkus,
Bankier.pl