Aktualny wykaz OPP

07.01 Aktualny wykaz OPP

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego na dzień 30 grudnia 2009 roku.

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej będzie na bieżąco aktualizował ten wykaz OPP, na podstawie danych otrzymywanych z Ministerstwa Sprawiedliwości (numer KRS nazwa organizacji pożytku publicznego). Tym samym organizacja wraz z uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego (np. w lutym) zostanie zamieszczona w wykazie prowadzonym przez MPiPS. Departament Pożytku Publicznego zadbał zatem o sprawne zamieszczanie danych w wykazie, zamieści je z urzędu, bez wniosku organizacji, co znacząco skróci procedury. Jednocześnie organizacja nie powinna zapominać o podaniu numeru rachunku bankowego, co jest niezbędnym warunkiem otrzymania pieniędzy.

Przypominamy:

W roku 2010 obowiązują zupełnie nowe zasady, jeżeli chodzi o listę organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% PIT. Podatników PIT nie obowiązuje już wykaz urzędowy sporządzony według stanu z dnia 30 listopada roku poprzedniego. W tym roku każda organizacja, która zdoła uzyskać status organizacji pożytku publicznego jeszcze w trakcie sezonu rozliczeń PIT, przed końcem kwietnia, ma szansę na otrzymanie 1% PIT, jeżeli to ją właśnie wskażą podatnicy. Wskazanie powinno dotyczyć jednak organizacji, która odpowiedni status już posiada, i która znajduje się już w aktualizowanym na bieżąco wykazie na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej