1 procent twojego podatku na ośrodek wczasowy prezesa

Piotr Szulczewski 12.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiŻal, rozczarowanie i smutek – tak można określić działania niektórych organizacji pożytku publicznego, które otrzymują 1% naszego podatku. Mimo że możemy wskazać konkretny cel, na jaki chcemy przekazać pieniądze (np. na osobę, działanie), to organizacja może je wykorzystać w sposób dowolny i nawet nie poinformować wskazywanej przez nas osoby o tym, że pieniądze wpłynęły.

Nasz PIT zawiera pięć rubryk, w których należy wskazać KRS organizacji, wnioskowaną kwotę, która ma zostać przekazana na rzecz organizacji, nieprzekraczającą 1% podatku, ale również cel szczególny oraz informację o tym, czy podatnik wyraża zgodę, by organizacji udostępnione zostały jego dane osobowe.

Organizacja Pożytku Publicznego rozliczyć się musi wyłącznie z ogólnego celu, na jaki rozliczane są kwoty z 1% podatku, zgodnego z celem statutowym. Nie ma natomiast prawnego obowiązku przeznaczać uzyskanych od konkretnej osoby środków na konkretnie cele, wskazywane przez te osoby w ich deklaracjach (np. na leczenie lub rehabilitację konkretnej osoby). Rozdysponowanie odbywa się zatem na zasadzie ogólnego realizowania celu fundacji lub partnerstwa i szczerości w gospodarowaniu środkami na rzecz podopiecznych. Natomiast w sprawozdaniu finansowym organizacja nie ma obowiązku podawać kwot, które uzyskała na rzecz konkretnej osoby i wskazywać wywiązania się z realizacji tych konkretnych celów.

Ciężko znaleźć logiczną metodę kontroli tego, czy przekazane pieniądze zostały spożytkowane na leczenie bliskiej osoby, a nie np. na budowę nowego domu rehabilitacyjnego lub remont sal konferencyjnych w takim ośrodku. Transparentność sprawozdań finansowych nie zakłada w tym zakresie przedstawiania wnikliwej analizy przekazywanych kwot oraz ich przeznaczenia na konkretne cele.

Jedyne, co może uczynić podatnik, to zamiast 1% podatku przekazywać darowizny na konkretne subkonta danej fundacji, zakładane dla konkretnych osób. Jednak darowizna ma inny wymiar i ostatecznie jest finansowana z naszego portfela, a nie z naszego podatku, trafiającego do budżetu państwa.

W roku 2012 r. na organizacje pożytku publicznego przekazano łącznie aż 457 315 813,63 zł z jednego procenta podatku. Warto, by wszystkim tym organizacjom prywatne cele założycieli lub realizacja wspólnej misji rozwoju ogólnego fundacji nie przysłoniła obrazu cierpień każdego pojedynczego podopiecznego, którego bliscy dwoją się i troją, by znaleźć środki na jego leczenie lub rehabilitację.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl