Pobierz e-pity 2019

0,5% podatku przekażesz na rzecz PO, PiS lub innej partii

Piotr Szulczewski 12.05.2014 10:00 (aktualizacja: )

W Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którą podatnik oprócz decyzji o przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, będzie mógł zadecydować, czy przekaże dodatkowe 0,5% swojego podatku na rzecz wybranej partii politycznej.

Zgodnie z projektem przekazywana kwota wynikać może z zeznania podatkowego złożonego w terminie albo z jego korekty dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Obowiązywać będą limity co do przekazywanej kwoty. Z jednej strony będzie nią 0,5% podatku z zeznania podatkowego podatnika, który będzie miał zamiar wesprzeć daną partię. Z drugiej jednak strony przekazywana kwota nie będzie mogła być wyższa niż 0,5 % maksymalnej kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, liczonego od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku podatkowym, za które składane jest zeznanie podatkowe.

Celem projektodawców jest usunięcie z polskiego systemu prawnego dotychczasowych kosztownych zasad udzielania, wypłacania i rozliczania subwencji z budżetu państwa dla partii politycznych przewidzianych, na rzecz konstrukcji analogicznej do funkcjonującej z powodzeniem w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a więc konstrukcji dobrowolnego przeznaczania przez podatnika części podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz jednej partii politycznej w wysokości nieprzekraczającej 0,5 % podatku należnego zapłaconego przez podatnika i jednocześnie nie wyższej niż 0,5 % maksymalnej kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, liczonego od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w roku podatkowym, za które składane jest zeznanie podatkowe.

Projekt znajduje się w trakcie I czytania.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl