0,5% na Kościół – zapisy proponowanych zmian w podatkach

Piotr Szulczewski 29.08.2013 10:00 (aktualizacja: )

Minął ponad miesiąc od czasu, gdy projekt zmian w ustawie o gwarancjach sumienia i wyznania doczekał się swojej publikacji i trafił do uzgodnień społecznych.

Zgodnie z propozycjami:

  • w rozliczeniu PIT-40A składanym za podatnika, organ rentowy ma mieć możliwość przekazania 0,5% podatku na rzecz jednego kościoła lub innego związku wyznaniowego (inaczej zatem niż w przypadku 1% podatku na pożytek publiczny),
  • przekazanie kwoty 0,5% podatku przez organ rentowy odbywa się na wniosek podatnika, złożony do 30 listopada roku podatkowego; we wniosku podać należy wyłącznie jeden numer NIP kościoła lub związku; wniosek ma zastosowanie do lat kolejnych, chyba że podatnik zmieni zdanie (zdecyduje przekazywać się kwotę na rzecz innego podmiotu lub zrezygnuje z przekazania tej kwoty; przepisy nie wyjaśniają na tę chwilę, czy za zmianę wniosku rozumieć należy również rezygnację z przekazywania kwoty),
  • wniosek przekazany po terminie nie jest uwzględniany przez organ rentowy, nie stoi to jednak na przeszkodzie samodzielnemu rozliczeniu podatku przez podatnika i złożeniu wniosku indywidualnie w rocznym rozliczeniu podatkowym,
  • prawa do przekazania 0,5% nie uzyskują inni płatnicy niż organ rentowy,
  • w przypadku deklaracji rocznej – przekazywana ma być kwota odpowiadająca 0,5% podatku wynikającego z rocznego obliczenia podatku lub z zeznania podatkowego złożonego terminowo, ewentualnie z korekty dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu końcowego na złożenie rocznego zeznania podatkowego,
  • warunkiem przekazania ma być zapłata kwoty podatku, od której obliczane jest 0,5%; zapłata musi nastąpić nie później niż 2 miesiące od terminu ostatecznego, przewidzianego na dokonanie zapłaty,
  • przekazać kwotę może rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych (jak również opłacający ryczałt ewidencjonowany); w jednej deklaracji podatkowej podatnik składa wniosek o przekazanie podatku na rzecz wyłącznie jednego kościoła lub związku wyznaniowego; kwoty nie można zatem dzielić; wniosku nie złożą podatnicy, których dochody pozostają zwolnione z opodatkowania lub posiadający przychody nie zobowiązujące ich do składania rocznego zeznania podatkowego (np. umowy zlecenie do 200 zł, uzyskujący przychodu z kapitałów pieniężnych rozliczanych ryczałtowo przez płatnika).

 

Cały projekt dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Piotr Szulczewski
PIT.pl