Czy trzeba zapłacić podatek od polisy na życie?

Polisa na życie to szczególny rodzaj ubezpieczenia, który gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku utraty zdrowia lub zgonu. Często są to wysokie kwoty, które mogą znacznie poprawić sytuację materialną ubezpieczonego lub osób uposażonych. Rodzi to pytanie, czy w tej sytuacji należy opłacić podatek od wzbogacenia i ile on wynosi? Sprawdziliśmy!

Czy trzeba zapłacić podatek od polisy na życie?
Źródło: pexels.com

Komu przysługuje wypłata odszkodowania?

Celem polisy na życie jest zabezpieczenie finansowe siebie oraz najbliższych od konsekwencji zdarzeń losowych. Do takich sytuacji zalicza się np. ciężkie zachorowanie, trwałe inwalidztwo lub śmierć. W przypadku wystąpienia tych zdarzeń, ubezpieczyciel wypłaca zadośćuczynienie w wysokości określonej w umowie. Kto jest upoważniony do otrzymania odszkodowania?

  • Ubezpieczony, jeżeli doszło do o zdarzenia wymienionego w polisie. Może to być np. wypadek oznaczający niezdolność do samodzielnej egzystencji, zachorowanie na nowotwór czy inny uszczerbek na zdrowiu.
  • Uposażeni, czyli osoby, które zostały wymienione w umowie jako upoważnione do otrzymania świadczenia w razie zgonu ubezpieczonego;
  • Zstępni, gdy w polisie nie było wskazanych uposażonych lub już nie żyją. Wówczas przeprowadzana jest sprawa spadkowa, a świadczenie po zmarłym otrzymują najbliżsi ubezpieczonego według kolejności dziedziczenia.

Więcej przydatnych informacji na ten temat znajdziesz w artykule na stronie https://rankomat.pl/zycie/czy-trzeba-zaplacic-podatek-od-polisy-na-zycie. Zostały tam w szczegółowy sposób wyjaśnione zasady wypłaty świadczenia.

Polisa na życie a podatek

Na początku należy wyjaśnić, że istnieje kilka rodzajów polis na życie, które różnią się zakresem ochrony oraz okresem obowiązywania umowy. Wśród nich można wymienić oszczędnościową i inwestycyjną polisę na życie, jednak najpowszechniejszym typem jest ubezpieczenie ochronne. To ono gwarantuje wypłatę odszkodowania na wypadek zdarzeń losowych związanych z utratą zdrowia lub śmiercią.

Mając ochronną polisę na życie, nie musisz się martwić o podatek, niezależnie od tego, czy jesteś ubezpieczonym, czy uposażonym. Z tego obowiązku są również zwolnieni krewni zmarłego, którym zostało wypłacone świadczenie na podstawie dziedziczenia. Zadośćuczynienie otrzymane w ramach polisy na życie nie jest bowiem zyskiem kapitałowym, dlatego nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące podatku od wzbogacenia.

Jak znaleźć najlepszą polisę na życie?

Do wyboru polisy trzeba podejść z rozwagą, gdyż od tego zależy wysokość wypłaconego świadczenia. Zanim zdecydujesz się na zakup powinieneś dokładnie prześledzić warunki OWU, w których są wymienione kluczowe informacje dotyczące karencji czy wyłączenia odpowiedzialności. Wysokość składek możesz sprawdzić w porównywarce ubezpieczeń na życie, co pomoże Ci w znalezieniu najkorzystniejszej oferty. Ponadto powinieneś się zastanowić, jakie zakresu ochrony potrzebujesz oraz kto w razie Twojej śmierci zostanie upoważniony do otrzymania zadośćuczynienia. Głównym kryterium wyboru polisy nie może być niska cena, gdyż od niej zależy przyszłość finansowa Twoich bliskich.

artykuł sponsorowany