ZUS przedsiębiorców Bez składki zdrowotnej

25.05.2012 10:00 (aktualizacja: )

Generalną zasadą jest obowiązek opłacania składki zdrowotnej i to nie tylko jednokrotnie, ale z tylu tytułów, ile faktycznie występuje podstaw do płacenia składek.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest jednak opłacana przez osobę pozostającej na emeryturze lub pobierającej rentę, której świadczenie z tego tytułu nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, a która jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, w przypadku gdy osoba ta:

  • uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu (z działalności gospodarczej) w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 % kwoty najniższej emerytury lub
  • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana również przez osobę zaliczoną do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności od prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku gdy osoba ta:

  • uzyskuje przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 % kwoty najniższej emerytury lub
  • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Gdyby natomiast osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności uzyskiwała jedynie przychody z działalności gospodarczej, to składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Uzyskiwanie renty z tytułu niepełnosprawności pozbawia tej formy obniżenia składek zdrowotnych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 25-05-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015