Pobierz e-pity 2020

Choroba przedsiębiorcy, macierzyństwo

30.05.2012 10:00 (aktualizacja: )

Sam stan zdrowia i brak możliwości wykonywania działalności gospodarczej nie powoduje, że przedsiębiorca nie płaci składek ZUS. Składki te nie obciążą przedsiębiorcy dopiero w przypadku:

  • pozostawania pod ochroną ubezpieczeniową powodującą prawo do zasiłku chorobowego,
  • uzyskania zwolnienia lekarskiego od wykonywania pracy (prowadzenia działalności).

Warunkiem wypłaty zasiłku chorobowego jest z kolei faktyczne realizowanie warunków zwolnienia – zatem przedsiębiorca pobierając zasiłek nie może wykonywać czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej.

Uwaga !

Częstym problemem jest wykonywanie czynności faktycznych w trakcie pozostawania na zwolnieniu chorobowym i pobierania zasiłku. W opinii Sądu Najwyższego, samo podpisywanie faktur nie świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca nie wykonywał w trakcie zwolnień lekarskich pracy zarobkowej - nie nadzorował zatrudnionych pracowników, nie obsługiwał klientów, nie dokonywał zaopatrzenia sklepu – prawo do zasiłku nadal mu przysługuje, a samo podpisywanie dokumentów finansowych sporządzonych przez inną osobę nie może być traktowane jako wykonywanie działalności gospodarczej (sygn.. akt II UK 359/08). Prowadzący działalność indywidualnie powinien jednak zadbać o to, by w trakcie pobierania zasiłku chorobowego posiadać pełnomocnika do przeprowadzania czynności służbowych (może to być osoba zatrudniona, może również rolę tę powierzyć członkowi rodziny na podstawie pełnomocnictwa (prokury).

Proporcjonalne obniżenie miesięcznej wysokości składek ZUS w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca stosuje się w przypadku, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku chorobowego. Odpowiednio, gdy brak jest prawa do zasiłku – podatnik obowiązany jest nie tylko do zwrotu pobranego zasiłku, ale również do zapłaty ustalonej proporcjonalnie składki na ZUS łącznie z odsetkami za zwłokę (SN, sygn. akt I UK 208/07).

Ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Oznacza to, że przedsiębiorca, by obniżyć wymiar składek ZUS w czasie choroby, musi:

  • podjąć decyzję o opłacaniu dobrowolnych składek chorobowych,
  • być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, które nie powstaje jednak z reguły od razu po opłaceniu pierwszej składki.

Uwaga !

Ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nabywa prawo do ubezpieczenia chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

  1. nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
  2. nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

W przypadku choroby występującej u osoby, która nie była objęta ubezpieczeniem chorobowym – wyjściem z sytuacji jest zawieszenie działalności. W tym przypadku przedsiębiorca zasiłku chorobowego nie otrzyma, niemniej nie będzie musiał płacić składek ZUS za okres zawieszenia.

W przypadku składek opłacanych na ubezpieczenie zdrowotne składka jest miesięczna i niepodzielna. Oznacza to, że nawet w czasie choroby podatnik zobowiązany jest płacić ją w pełnej wysokości. Wyjątkiem jest przypadek, gdy podatnik zdecyduje się zawiesić działalność.

Wówczas za miesiące zawieszenia, składki nie płaci się. Fundusz Pracy płaci się od podstawy wymiaru składek ZUS. Stąd w przypadku proporcjonalnego obniżenia wartości składek ZUS – również składka na FP ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 30-05-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015