Pobierz e-pity 2019

Formularz ZUS RMUA

02.09.2010 10:00 (aktualizacja: )

Od 2013 roku koniec z ZUS RMUA

Od 1 stycznia 2013 roku idąc do lekarza wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty i PESEL, prawo jazdy albo paszport. Dzięki nowemu systemowi eWUŚ będzie można sprawdzić online ubezpieczenie pacjenta, bez konieczności okazywania druku ZUS RMUA. Wszystko to za sprawą ustawy z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2012 poz. 1016).

W świetle przepisów obowiązujących do końca 2012 roku każdy pacjent przed wizytą lekarską zobowiązany był do udowodnienia opłacania składek zdrowotnych gwarantujących mu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ. Służył temu druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawców na wniosek pracownika a także druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Choć wydawałoby się, że uzyskanie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia nie powinno być kłopotem to w przypadku nagłej choroby niejednokrotnie stawał się dużą barierą dla pacjentów.

W myśl nowych przepisów obowiązujących od stycznia 2013 roku wszystkie placówki opieki zdrowotnej uzyskały dostęp do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, dzięki któremu osobiście dokonują weryfikacji prawa pacjenta do świadczenia zdrowotnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Oznacza to, że pacjent nie musi już każdorazowo przedkładać dokumentu potwierdzający jego ubezpieczenie zdrowotne. Weryfikacja tożsamości pacjenta i jego prawa do bezpłatnej opieki medycznej jest dokonywana na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia wystarczająca jest legitymacja szkolna.

W sytuacji niepotwierdzenia prawa do opieki zdrowotnej (np. w wyniku błędu systemu), pacjent ma prawo przedstawić inny dokument, który potwierdzi jego ubezpieczenie (np. legitymację emeryta lub rencisty), bądź w ostateczności złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń z opieki zdrowotnej. W przypadku osób małoletnich oświadczenie takie musi złożyć przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny dziecka.

Nowe przepisy regulują również możliwość skorzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ w przypadkach nagłych, które uniemożliwiają udokumentowanie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej zobowiązana jest do udokumentowania swojego ubezpieczenia albo złożenia oświadczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielenia świadczenia zdrowotnego, a jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym – w terminie 7 dni od dnia zakończenia pobytu.

Iwona Karkus
VAT.pl

  • data utworzenia: 02-09-2010
  • data modyfikacji: 01-06-2015