Dokumenty potrzebne dla odliczenia VAT

17.04.2013 10:00 (aktualizacja: )

Odliczenie lub zwrot podatku VAT nie będzie możliwe w przypadku, gdy dokument stanowiący podstawę odliczenia okazuje się wadliwy lub nie uprawnia on do starania się o odliczenie lub zwrot.

UWAGA!

Możliwe jest eliminowanie błędów na fakturach, poprzez wystawianie not korygujących lub faktur korygujących.

Nie stanowią podstawy odliczenia VAT dokumenty, z których nie wynika prawo do podatku VAT – np. rachunki (dawniejsze rachunki uproszczone), umowy potwierdzające zapłatę, paragony (nawet jeśli dotyczą sprzedaży opodatkowanej), dokumenty magazynowe (np. pro forma).

Nie stanowią też podstawy odliczenia dokumenty do transakcji na zasadzie marży, np. z tytułu usług turystyki, zakupu towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków. Odpowiednio nie będzie prawa odliczenia VAT przy transakcjach, które powinny zostać wykonane na zasadzie marży, a które rozliczono na zasadach ogólnych – czyli, gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Odliczenia dokonać można natomiast z faktur wystawianych w kwocie brutto (czyli dla których zastosowanie znajduje zasada obliczania podatku „w stu”). Faktura taka może nie zawierać informacji o:

  • cenie jednostkowej netto – zamiast niej wykazuje się w fakturze cenę wraz z kwotą podatku (cenę jednostkową brutto),
  • wartości sprzedaży netto – zamiast niej wykazuje się w fakturze wartość sprzedaży brutto.

Odliczenia lub zwrotu nie można dokonać, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący. Po 1 kwietnia 2013 r. możliwe jest natomiast odliczenie podatku VAT z faktur wystawianych przez podmiot nieuprawniony do wystawiania faktur VAT (np. podatnik niezarejestrowany jako VAT czynny).

Podobnie nie stanowi podstawy transakcja udokumentowana fakturą, która  nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Odliczenie nie jest możliwe, gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

  • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
  • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  • potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności.

Podstawą odliczenia nie są również faktury i faktury korygujące wystawione przez nabywcę (faktury VAT „samofakturowanie”) nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego.

Wszystkie ograniczenia przy odliczeniach stosuje się odpowiednio do wystawianych duplikatów faktur.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 17-04-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015