Klasyfikacja PKOB - Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

12.04.2018 06:03 (aktualizacja: )

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC), zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych.

Korzystanie z klasyfikacji konieczne jest w przypadku działań administracyjno-prawnych, a także podatkowych. Pozwala ona m.in. stosować odpowiednią stawkę VAT w przypadku prac budowlanych, konserwacyjnych i remontowych w budynkach mieszkalnych i innych niż mieszkalne.

Wyszukiwarka kodów PKOB znajduje się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Strona ta dostępna jest tutaj.