Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Księgowanie na podstawie kasy fiskalnej

09.12.2010 10:00 (aktualizacja: )

Raporty dobowe oraz miesięczne są podstawą księgowania zarówno w ewidencji VAT, KPiR, ewidencji ryczałtu, jak i w pełnej księgowości.

Dla celów podatku VAT podstawą księgowania w ewidencji VAT może być raport dobowy. Obowiązek podatkowy powstaje w dacie wydania towaru lub wykonania usługi. Wydanie paragonu będzie podstawą stwierdzenia, że towar wydano, a usługę zrealizowano.

W KPiR ewidencjonować sprzedaż można na podstawie dobowych raportów kasowych. Raporty te w momencie wpisu korygowane są o wartości dotyczące zwrotów towarów. Księgowania dokonuje się jeden raz dziennie po dokonaniu sprzedaży, nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. Możliwe jest również księgowanie na podstawie miesięcznego zestawienia dobowych raportów kasowych.

Zestawienie miesięczne powinno zawierać:

  • numer kolejny wpisu,
  • numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy,
  • numery i daty raportów dobowych,
  • wynikającą z raportów łączną kwotę należności pomniejszoną o łączną kwotę podatku i skorygowaną o wartości dotyczące zwrotów towarów.

Podatnicy prowadzący KPiR, których księgowość powierzona została biuru rachunkowemu, zapisów w księdze dokonują nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu. Wówczas zapisy dokonywane mogą być zarówno na podstawie raportów dobowych, jak również miesięcznego zestawienia.

W przypadku sprzedaży na kasie dokonanej na rzecz przedsiębiorcy lub w przypadku, gdy osoba fizyczna lub rolnik ryczałtowy po dokonaniu zapisu czynności na kasie zażądali faktury, kwoty wynikającej z faktury dokumentującej dokonanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących nie wpisują dodatkowo do KPiR. Są oni obowiązani do połączenia w sposób trwały zwróconych paragonów fiskalnych z egzemplarzem wystawionej faktury, w której posiadaniu pozostają (drugi trafia do nabywcy towaru lub usługi).

Podatnik korzystający ze zwolnienia ewidencjonowania na kasie zapisów dokonuje na podstawie dowodu wewnętrznego, wystawionego na koniec dnia, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień. Jeżeli podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży, zapisów dokonywać można na podstawie ewidencji sprzedaży.

Na tej samej zasadzie co u prowadzących KPiR księgowanie przebiega u podatników ryczałtu ewidencjonowanego.

W pełnej księgowości zadekretowane raporty kasowe stanowią dowód uzyskania przychodu i księgowane są zgodnie z przyjętą przez przedsiębiorstwo polityką rachunkową jednostki.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 09-12-2010
  • data modyfikacji: 01-06-2015