Korekta paragonu - kasy fiskalne

Prawo nie zna terminu korekty paragonu fiskalnego, kwestii tej nie regulują przepisy, więc stosowanie rozwiązań korygowania wypracowane zostało przez praktykę. Teoretycznie nie jest ono obowiązkowe, ale może być przydatne w razie ewentualnej kontroli dla wyjaśnienia różnic pomiędzy zapisami w kasie rejestrującej dla danego miesiąca a kwotami wykazanymi w deklaracji VAT.

W praktyce zatem:

 • obniża się sprzedaż (korekta in minus) – poprzez nabicie na kasie wartości tego samego produktu jednak z kwotą minusową, gdy transakcja nie zakończyła się jeszcze (zapis nie został jeszcze utrwalony w pamięci kasy fiskalnej więc może być modyfikowany),
 • gdy kasjer przy wybijaniu paragonu pomylił wartość jednej pozycji (np. pominął przecinek) i np. z kwoty 20 zł zrobił 2000 zł, wyciąg z kasy fiskalnej należy opatrzyć odpowiednią notą ze wskazaniem błędów natomiast na wyciągu dokonać korekty w zakresie błędnie wpisanej kwoty,
 • gdy następuje zwrot towaru lub reklamacja, podatnik obniżenia obrotu dokonuje na podstawie zwróconego paragonu (choć w praktyce urząd skarbowy powinien akceptować również zgodne oświadczenie nabywcy i sprzedającego), którego wartości wpisywane są zeszytu korekt; prawo nie przedstawia wzoru takiej ewidencji, w praktyce jest to systematycznie w jednolity sposób prowadzony wykaz kolejnych transakcji, które zostały anulowane, odstąpiono od umowy lub nastąpił zwrot towaru,
 • oprócz zeszytów korekt w celach korygowania stosuje się protokoły anulowania sprzedaży zarejestrowanej w kasie, lub
 • storno raportów dobowych, opisanie przyczyny tego storna i odesłanie do wystawionych dokumentów.

Uwaga: protokół anulowania:

Do kwietnia 2013 r. w celu skorygowania sprzedaży na kasie fiskalnej podatku należnego stosuje się dokument zwany "Zwrot detaliczny", który zawierał:

 1. w części pierwszej dane ilościowe i wartościowe z paragonu przed korektą,
 2. numer paragonu fiskalnego pobrany z danych w systemie komputerowym,
 3. datę sprzedaży,
 4. nazwę artykułu korygowanego,
 5. ilość korygowana ( tylko pozycja reklamowana),
 6. stawka podatku VAT,
 7. wartość podatku VAT ( tylko pozycja reklamowana),
 8. wartość sprzedaży brutto ( tylko pozycja reklamowana).

Dokument taki teoretycznie nie musi być stosowany łącznie z przypiętym do niego, wydanym wcześniej paragonem (Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży, sygn. akt PP/443-101/06). W praktyce paragon ten warto każdorazowo załączać.

Obecnie korekty błędów i zwrotów na kasach fiskalnych wprowadzać należy do zeszytu korekt. Protokół zwrotu (podpisany przez dokonującego zwrotu oraz sprzedawcę) stał się integralną częścią procedury korekty ewidencji. 

Uwaga: Kaucja zwrotna za opakowanie

Często w przypadku sprzedaży produktów spożywczych zdarza się, że sprzedaż związana jest z opakowaniami zwrotnymi. W zakresie sprzedaży tych opakowań obowiązek podatkowy w VAT powstaje dopiero, jeżeli kontrahent nie zwróci opakowań w ustalonym w umowie terminie, a jeżeli nie ma umowy lub nie określono terminu, powstaje on w terminie 60 dni o wydania opakowań. Taka zasada przesuwa moment powstania obowiązku podatkowego VAT, niemniej stanowi problem ewidencyjny. Zaleca się w takim przypadku:

 • prowadzenie ewidencji przyjmowanych opakowań zwrotnych umożliwiającą śledzenie ilości przyjmowanych z powrotem opakowań – dane w powiązaniu z raportem miesięcznym (dobowym) z kasy fiskalnej o obrocie z tytułu,
 • zakup kas fiskalnych z opcją klawiszy "wydane opakowania" i "przyjęcie opakowań",
 • odpowiednio możliwe jest opodatkowanie towaru VAT w całości, łącznie z opakowaniem zwrotnym, a następnie po zwrocie dokonanie na podstawie ewidencji opakowań zwróconych – korekty wcześniej zaewidencjonowanego obrotu.

Podatnicy mogą prowadzić w sposób, z którego wynikałoby, ile opakowań w danym miesiącu (okresie rozliczeniowym) zostało zwróconych.

Dane z ewidencji w powiązaniu z raportem opakowań zwrotnych zawierającym dane sumaryczne o obrocie z tytułu pobranej kaucji umożliwią podatnikowi prawidłowe rozliczenie podatku VAT (skorygowanie podstawy opodatkowania w sytuacji , gdy opakowania nie zostaną zwrócone).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 09-12-2010
 • data modyfikacji: 01-06-2015