Korekta paragonu - kasy fiskalne

09.12.2010 10:00 (aktualizacja: )

Prawo nie zna terminu korekty paragonu fiskalnego, kwestii tej nie regulują przepisy, więc stosowanie rozwiązań korygowania wypracowane zostało przez praktykę. Teoretycznie nie jest ono obowiązkowe, ale może być przydatne w razie ewentualnej kontroli dla wyjaśnienia różnic pomiędzy zapisami w kasie rejestrującej dla danego miesiąca a kwotami wykazanymi w deklaracji VAT.

W praktyce zatem:

 • obniża się sprzedaż (korekta in minus) – poprzez nabicie na kasie wartości tego samego produktu jednak z kwotą minusową, gdy transakcja nie zakończyła się jeszcze (zapis nie został jeszcze utrwalony w pamięci kasy fiskalnej więc może być modyfikowany),
 • gdy kasjer przy wybijaniu paragonu pomylił wartość jednej pozycji (np. pominął przecinek) i np. z kwoty 20 zł zrobił 2000 zł, wyciąg z kasy fiskalnej należy opatrzyć odpowiednią notą ze wskazaniem błędów natomiast na wyciągu dokonać korekty w zakresie błędnie wpisanej kwoty,
 • gdy następuje zwrot towaru lub reklamacja, podatnik obniżenia obrotu dokonuje na podstawie zwróconego paragonu (choć w praktyce urząd skarbowy powinien akceptować również zgodne oświadczenie nabywcy i sprzedającego), którego wartości wpisywane są zeszytu korekt; prawo nie przedstawia wzoru takiej ewidencji, w praktyce jest to systematycznie w jednolity sposób prowadzony wykaz kolejnych transakcji, które zostały anulowane, odstąpiono od umowy lub nastąpił zwrot towaru,
 • oprócz zeszytów korekt w celach korygowania stosuje się protokoły anulowania sprzedaży zarejestrowanej w kasie, lub
 • storno raportów dobowych, opisanie przyczyny tego storna i odesłanie do wystawionych dokumentów.

Uwaga: protokół anulowania:

Do kwietnia 2013 r. w celu skorygowania sprzedaży na kasie fiskalnej podatku należnego stosuje się dokument zwany "Zwrot detaliczny", który zawierał:

 1. w części pierwszej dane ilościowe i wartościowe z paragonu przed korektą,
 2. numer paragonu fiskalnego pobrany z danych w systemie komputerowym,
 3. datę sprzedaży,
 4. nazwę artykułu korygowanego,
 5. ilość korygowana ( tylko pozycja reklamowana),
 6. stawka podatku VAT,
 7. wartość podatku VAT ( tylko pozycja reklamowana),
 8. wartość sprzedaży brutto ( tylko pozycja reklamowana).

Dokument taki teoretycznie nie musi być stosowany łącznie z przypiętym do niego, wydanym wcześniej paragonem (Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży, sygn. akt PP/443-101/06). W praktyce paragon ten warto każdorazowo załączać.

Obecnie korekty błędów i zwrotów na kasach fiskalnych wprowadzać należy do zeszytu korekt. Protokół zwrotu (podpisany przez dokonującego zwrotu oraz sprzedawcę) stał się integralną częścią procedury korekty ewidencji. 

Uwaga: Kaucja zwrotna za opakowanie

Często w przypadku sprzedaży produktów spożywczych zdarza się, że sprzedaż związana jest z opakowaniami zwrotnymi. W zakresie sprzedaży tych opakowań obowiązek podatkowy w VAT powstaje dopiero, jeżeli kontrahent nie zwróci opakowań w ustalonym w umowie terminie, a jeżeli nie ma umowy lub nie określono terminu, powstaje on w terminie 60 dni o wydania opakowań. Taka zasada przesuwa moment powstania obowiązku podatkowego VAT, niemniej stanowi problem ewidencyjny. Zaleca się w takim przypadku:

 • prowadzenie ewidencji przyjmowanych opakowań zwrotnych umożliwiającą śledzenie ilości przyjmowanych z powrotem opakowań – dane w powiązaniu z raportem miesięcznym (dobowym) z kasy fiskalnej o obrocie z tytułu,
 • zakup kas fiskalnych z opcją klawiszy "wydane opakowania" i "przyjęcie opakowań",
 • odpowiednio możliwe jest opodatkowanie towaru VAT w całości, łącznie z opakowaniem zwrotnym, a następnie po zwrocie dokonanie na podstawie ewidencji opakowań zwróconych – korekty wcześniej zaewidencjonowanego obrotu.

Podatnicy mogą prowadzić w sposób, z którego wynikałoby, ile opakowań w danym miesiącu (okresie rozliczeniowym) zostało zwróconych.

Dane z ewidencji w powiązaniu z raportem opakowań zwrotnych zawierającym dane sumaryczne o obrocie z tytułu pobranej kaucji umożliwią podatnikowi prawidłowe rozliczenie podatku VAT (skorygowanie podstawy opodatkowania w sytuacji , gdy opakowania nie zostaną zwrócone).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 09-12-2010
 • data modyfikacji: 01-06-2015