Kasy fiskalne - Twoja kasa fiskalna 2014

25.02.2005 10:00 (aktualizacja: )

Kasy fiskalne

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej muszą rozpocząć m.in. dokumentowanie zawieranych transakcji. Uzyskane ze sprzedaży przychody wprowadzane są następnie do odpowiednich ewidencji. Najbardziej rozpowszechnioną formą ewidencjonowania są kasy fiskalne.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych dotyczy podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług na rzecz:

  • osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, oraz na rzecz przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie, poza działalnością,
  • rolników ryczałtowych.

Prawo przewiduje szereg zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Kasa w większości przypadków nie jest wymagana od pierwszej wykonywanej przez przedsiębiorców czynności.

Należy jednak kontrolować momentu rozpoczęcia ewidencjonowania oraz czy jest ono wymagane - naruszający ten obowiązek obciążeni zostaną karą pieniężną. Naczelnik Urzędu Skarbowego lub organ Kontroli Skarbowej ustala bowiem - za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących - dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 % kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe (odpowiadają karnie), dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 25-02-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015