Rejestracja dla celów VAT za granicą

05.04.2013 10:00 (aktualizacja: )

W przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność międzynarodową również w innych państwach niekiedy będzie zobowiązany oprócz rejestracji w Polsce, dokonać rejestracji dla celów VAT za granicą nawet jeśli faktycznie nie będzie posiadał w tym kraju siedziby lub miejsca zamieszkania.

Taka sytuacja wystąpi, gdy zgodnie z przepisami obcego państwa podatnikiem jest dokonujący dostawy lub świadczący usługę, a nie nabywca.

W takim przypadku decydującym o prawie do stosowania zwolnienia z podatku, obowiązku rejestracji oraz procedurze stosowanej w tym zakresie, o stawce podatku lub prawie odliczenia VAT decydować będą przepisy prawa obcego.

Przepisy polskie oraz drugiego państwa należy w tym zakresie rozpatrywać odrębnie. Polska ustawa o podatku od towarów i usług może stwierdzać, że dostawa lub świadczenie usługi nie mają miejsca w Polsce co spowoduje, że podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku w kraju. Nie oznacza to jednak braku jakichkolwiek obowiązków podatkowych w zakresie danej czynności, gdyż:

  • może powstać obowiązek wystawienia faktury/wydania paragonu, wskazujących na brak miejsca świadczenia/dostawy na terytorium kraju,
  • może powstać przychód w zakresie podatku dochodowego w kraju, w szczególności w przypadku posiadaniu w kraju rezydencji podatkowej, nawet jeśli podatnik prowadzi za granicą zakład lub stałą placówkę.

Należy pamiętać, że rozpatrywanie podatku VAT i PIT lub CIT musi odbywać się niezależnie. Umowy w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania nie decydują o obowiązku rozliczania VAT. Zatem nawet w przypadku, gdy okaże się, że podatek Pit będzie płacony w Polsce, VAT może wystąpić za granicą. Może mieć również miejsce sytuacja odwrotna.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 05-04-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015