Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nota korygująca - Korekty faktur

25.04.2012 10:00 (aktualizacja: )

Notę korygującą wystawić może jedynie nabywca towaru lub usługi i wyłącznie w przypadku wad nie dotyczących kwot, pojawiających się na fakturze.

Uwaga ! Interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 2010.07.30, ILPP1/443-516/10-2/AI

Nota korygująca jest dokumentem, którego podstawą wystawienia są pomyłki w jakiejkolwiek informacji dotyczącej głównie sprzedawcy albo nabywcy lub oznaczenia towaru czy usługi. W szczególności są to: błędnie wpisany adres, numer NIP, nazwa którejś ze stron, pomyłka w określeniu daty sprzedaży, daty wystawienia i numeru kolejnego faktury albo numeru z klasyfikacji statystycznej. Notą korygującą poprawia się zatem jedynie treści formalne faktury, czyli te, które nie wiążą się z prawem do rozliczenia podatku od towarów i usług. Nie można natomiast poprzez wystawienie noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży.

Nota korygująca nie może dotyczyć pozycji wskazujących:

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku, od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.
Rodzaj druku SMSOpis deklaracji
Nota korygująca

Nota korygująca

UWAGA

Nie ma już obowiązku odsyłania podpisanego egzemplarza noty korygującej, nota korygująca wymaga jedynie akceptacji wystawcy faktury (dokonanej w dowolnej formie, którą może być również podpisanie egzemplarza, ale także np. zgodna udzielona mailowo).

Nota korygująca powinna zawierać co najmniej:

 • numer kolejny i datę jej wystawienia;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, jak również numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • dane z faktury korygowanej: datę wystawienia, oraz datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Noty korygujące powinny zawierać wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 25-04-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015