Anulowanie faktury - Korekty faktur

24.04.2012 10:00 (aktualizacja: )

Anulowanie faktury jest czynnością, która powoduje, że transakcja w ogóle nie miała miejsca. W konsekwencji anulowana transakcja nie pojawia się w ewidencjach, nie koryguje się jej do zera. Niemniej faktura anulowana nie może być wyrzucona i zapomniana. Nadanie fakturze numeru powoduje, że kolejna faktura powinna obejmować już następny numer. W szczególności nie powinno się wystawiać faktury z numerem wcześniej przeznaczonym dla faktury anulowanej.

Anulowanie faktury może dotyczyć jedynie czynności, które nie miały miejsca, w związku z którymi nie powstał obowiązek podatkowy VAT – w przypadku których nie doszło do czynności opodatkowanych. To powoduje, że reklamacje, zwroty odebranych towarów należy korygować, a nie anulować. W takich przypadkach doszło już do czynności opodatkowanych i jedynie korekta ceny może spowodować określone skutki (zwrot pieniędzy, zwrot towaru itp.).

Uwaga !

Faktura, którą otrzymał adresat (nabywca) stanowi fakturę wprowadzoną do obrotu. Nie można jej anulować. Jedynie faktura, która nie dotarła do odbiorcy stanowi podstawę do anulowania.

Faktura anulowana to w większości przypadków faktura wystawiona omyłkowo, z błędem zauważonym przed jej wysyłką. Sprzedaż zaliczkowa nie oznacza, że faktury nie można anulować. Zwrot zaliczki przy czynności, która nie miała miejsca traktuje się jako jej anulowanie. Jeżeli jednak podatnik wystawił fakturę zaliczkową i przesłał ją do kontrahenta – a następnie okazało się, że klient rezygnuje z zakupu – to właściwym będzie korygowanie faktury, a nie jej anulowanie.


Sprzedaż wysyłkowa

Przy sprzedaży wysyłkowej dostawa towaru (obowiązek podatkowy) będą miały miejsce dopiero w chwili odbioru przesyłki przez klienta. Anulowanie faktury jest możliwe więc do chwili odbioru przesyłki przez klienta. Jeżeli zatem klient:

  • Odmówi odbioru przesyłki,
  • Paczka wróci do sprzedawcy z powodu braku jej podjęcia (klient nie istnieje)
  • anulowanie transakcji jest możliwe.

W przypadku wysyłki i zwrotu towaru w terminie 10 dni od odbioru (sprzedaż konsumencka) – podatnik koryguje a nie anuluje fakturę wystawioną w związku ze sprzedażą towaru.


Anulowanie faktury

Przy anulowaniu należy skreślić treść oryginału i kopii faktury i dokument opisać: „anulowano z powodu…”. Faktura w obu egzemplarzach powinna znaleźć się w dokumentacji podatnika. Spowoduje to, że numeracja wystawianych faktur będzie kompletna.

Transakcja anulowana nie figuruje w rejestrach podatkowych. Wcześniej poczynione zapisy należy stornować.


Paragony

W przypadku sprzedaży ewidencjonowanej paragonami, anulowanie transakcji dostawy odbywa się specyficznie. Z reguły podatnik przy takich czynnościach anulowanie wpisuje do zeszytu korekt. W przypadku sprzedaży wysyłkowej podatnik powinien jednak pamiętać, że paragon powinien być dołączony do wysyłanego towaru tylko w przypadku wcześniejszej zapłaty. W transakcjach za zaliczeniem pocztowym lub w transakcjach z płatnością odroczoną – obowiązek podatkowy powstaje później niż moment wysyłki (np. przy dostawie za zaliczeniem pocztowym – w chwili otrzymania zapłaty, a w przypadku przesyłek z opóźnioną płatnością w chwili dostawy, czyli doręczenia towaru kupującemu). To powoduje, że przesyłka niedoręczona która wraca do wystawcy nie powinna być rejestrowana na kasie. Dopiero jej doręczenie będzie faktem ewidencjonowanym. Anulowanie odbywa się zatem znacznie rzadziej.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 24-04-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015