Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Zwrot VAT za materiały budowlane tylko do końca 2013 roku

23.04.2013 09:00 (aktualizacja: )

23.04 Zwrot VAT za materiały budowlane tylko do końca 2013 roku

Iwona Karkus

Tylko do końca 2013 roku będzie można gromadzić faktury potwierdzające wydatki za materiały budowlane, w stosunku do których przysługuje zwrot VAT. Zmiana ta wynika z najnowszego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego  mieszkania przez ludzi młodych.

Z dniem 1 lipca 2013 roku planowane jest wprowadzenie nowego programu wsparcia ludzi młodych chcących zakupić pierwsze mieszkanie. Nowy program wsparcia tzw. ,,Mieszkanie dla młodych’’  ma zastąpić funkcjonujący do końca 2012 roku program  ,,Rodzina na swoim’’. Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego  mieszkania przez ludzi młodych wskazuje nie tylko zasady skorzystania z nowego programu, lecz także proponuje uchylenie stawy  z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z  budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) – dającej możliwość ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

Zapraszamy na bezpłatne dyżury
podatkowe
. Kolejne konsultacje
już 30 kwietnia.

Wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane do końca 2018 roku

Zgodnie z zaproponowanymi w projekcie ustawy przepisami osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 roku poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych podlegających zwrotowi podatku VAT będzie miała prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 roku o zwrot części tych wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturą wg. harmonogramu wskazanego w projekcie:

  • wniosek od dnia 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. - składa się  nie później niż do 31 grudnia 2014 r.
  • wniosek od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2015 r.
  • wniosek od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2016 r.
  • wniosek od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.  - składa się nie później niż do 31 grudnia 2017 r.
  • wniosek od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Podatnik - osoba fizyczna będzie mógła gromadzić wydatki podlegające zwrotowi podatku VAT wyłącznie do końca 2013 roku. Natomiast samo prawo do ubiegania się o zwrotu VAT na podstawie wniosku -  będzie obowiązywało do 31 grudnia 2018 roku.

Iwona Karkus
VAT.pl
na podstawie rcl.gov.pl