Zwrot VAT za materiały budowlane: limity 2011

Katarzyna Sudaj

Odkąd zlikwidowano wszelkie ulgi remontowe i budowlane, a z pozostałych jak np. z ulgi odsetkowej można już tylko korzystać na zasadzie praw nabytych, podatnicy zaczęli szukać innych sposobów pomniejszenia swojego podatku.

W ostatnim czasie na popularności zyskał zwrot części podatku VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. Warto się pospieszyć ze złożeniem pierwszego wniosku, gdyż co kwartał spada limit odliczeń.

Wniosek na jakim druku?

Zwrot części podatku od towarów i usług zawartego w cenie towarów budowlanych nie jest ulga, którą odliczamy w deklaracji PIT składanej na koniec kwietnia każdego roku, choć pewnie wielu podatników tak sądzi. To ulga rozliczana na zupełnie innych formularzach. W celu uzyskania zwrotu części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych należy złożyć wniosek na formularzach VZM.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VZM-1 (4)Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r.
VZM-1/A (3)Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych
VZM-1/B (3)Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych 
VZM-1/C (1)Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23%
broszuraBroszura informacyjna Ministerstwa Finansów - ważna od 1 stycznia 2011 r.

Komu i na co przysługuje odliczenie?

Zwrot przysługuje za towary nabywane w związku z budową, rozbudową, przebudową lub remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub ich części. Jest to ulga przysługująca tylko osobom fizycznym, które nabyły na podstawie faktur VAT niektóre materiały związane z budownictwem mieszkaniowym, a zakupu tego dokonały po 1 maja 2004 r.

Więcej o uprawnionych do tej ulgi w poradniku

Pamiętaj, że ulga ta przysługuje tylko na podstawie faktur VAT na zakup materiałów budowlanych. Nie otrzymamy zwrotu VAT na podstawie paragonu fiskalnego. Zwrot VAT nie przysługuje również wtedy, gdy faktura dotyczy usługi budowlanej, a nie towaru.

Szczegółowy wykaz towarów, które obejmuje zwrot VAT wg klasyfikacji PKWiU 2008, przedstawia załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane 22 % podatkiem VAT (Dz. Urz. MI z dnia 27 września 2010 r.) 
Wyszczególnienie towarów wg PKWiU 2004 znajdziemy w załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r.

Od czego zależy limit?

Dla zwrotu VAT za materiały budowlane obowiązuj określone pięcioletnie limity liczone od daty złożenia pierwszego wniosku od momentu obowiązywania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.), tj. od 1 stycznia 2006 r.

Przykład:
Jeżeli pierwszy wniosek został złożony w dniu 1 kwietnia 2006 r., to pięcioletni okres trwał do 31 marca 2011 r. Złożenie kolejnego wniosku po 31 marca 2011 r. wszczyna już nowy pięcioletni okres, dla którego ustala się odrębne limity.

Limit, który obowiązuje podatnika zależy również od tego, czy na swoją inwestycję musiał uzyskać pozwolenie na budowę (limit z iloczynem 70 metrów kw.), czy też wykonuje remont bez takowego pozwolenia (limit z iloczynem 30 metrów kw).

Druga istotna sprawa, to czy w PIT rocznym podatnik korzystał z ulg mieszkaniowych w latach 2004-2005 z tytułu poniesienia wydatków na zakup tych samych materiałów budowlanych, z zakupu których teraz chce uzyskać zwrot VAT. Jeśli podatnik korzystał z ulg mieszkaniowych, to obowiązuje go niższy limit liczony z uwzględnieniem wskaźnika 9,959%. Jeśli podatnik nie korzystał z ulg mieszkaniowych w PIT w 2004-2005, to przysługuje mu wyższy limit liczony z uwzględnieniem wskaźnika:

 • 12,295% (pierwszy wniosek złożony w latach 2006-2010, gdy obowiązywała 22% stawka VAT) albo
 • 12,195% (pierwszy wniosek złożony po 1 stycznia 2011 roku, gdy obowiązuje już podwyższona, 23% stawka VAT).

Jeżeli w kolejnych latach będzie obowiązywała podwyższona stawka podatku VAT (24% w 2012 roku i 25% w 2013 roku), to dojdzie do dalszego proporcjonalnego zmniejszenia tych limitów procentowych.

Limity odliczenia w 2011 roku

Wysokość limitu pięcioletniego zmienia się co kwartał, w zależności od ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania, którą cztery razy w roku ogłasza GUS. Podatnika obowiązuje przez okres pięciu lat limit określony dla kwartału, w którym złożył swój pierwszy wniosek. Wnioski można składać jeden raz w roku.

Obecnie obowiązujące limity dotyczą wniosków składanych po raz pierwszy w III kwartale 2011 roku i zostały ustalone na podstawie ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2011 r. Cenę tę ogłosił Prezes GUS w komunikacie z 27 maja 2011 roku i wynosi ona 3.797 zł/m kw. Stąd obowiązujące limity dla wniosków składanych w okresie od 1 lipca do 30 września 2011 wynoszą:

A. Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę (limit z iloczynem 70 metrów kw.):

 1. kwota zwrotu dla osób fizycznych, które korzystały z ulg mieszkaniowych (9,959%):
  70 m kw * 3.797 zł * 9,959% = 26.470 zł
 2. kwota zwrotu dla osób fizycznych, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych
  pierwszy wniosek złożony w 2011 roku, gdy obowiązuje podwyższona 23% VAT:
  70 m kw * 3.797 zł * 12,195% = 32.413 zł

B. Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę (limit z iloczynem 30 metrów kw.)

 1. kwota zwrotu dla osób fizycznych, które korzystały z ulg mieszkaniowych (9,959%):
  30 m kw * 3.797 zł * 9,959% = 11.344 zł
 2. kwota zwrotu dla osób fizycznych, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych
  pierwszy wniosek złożony w 2011 roku, gdy obowiązuje podwyższona 23% VAT:
  30 m kw * 3.797 zł * 12,195% = 13.891 zł

Osoby, które złożyły wnioski na początku 2011 roku mają do dyspozycji wyższe limity, co wynika z najwyższej wówczas ceny za 1 metr kwadratowy. Wnioski składane w drugim i trzecim kwartale 2011 roku oznaczają coraz niższe limity wynikające m. in. ze spadającej ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Kwartał Cena 1 m kw. Określa limit dla wniosku złożonego w:
I kw. 2010 4.372 zł III kw. 2010
II kw. 2010 4.433 zł IV kw. 2010
III kw. 2010 4.657 zł I kw. 2011
IV kw. 2010 3.979 zł II kw. 2011
I kw. 2010 3.797 zł III kw. 2011

Dla porównania, podatnicy, którzy złożyli swoje wnioski w okresie 1 kwietnia - 30 czerwca 2011 roku, mieli limity wyższe nawet o 1.500 zł:

A. Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę (limit z iloczynem 70 metrów kw.):

 1. kwota zwrotu dla osób fizycznych, które korzystały z ulg mieszkaniowych (9,959%):
  70 m kw * 3.979 zł * 9,959% = 27.739 zł (zamiast obecnego 26.470 zł)
 2. 2.kwota zwrotu dla osób fizycznych, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych
  (pierwszy wniosek złożony w 2011 roku, gdy obowiązuje podwyższona 23% VAT):
  70 m kw * 3.979 zł * 12,195% = 33.967 zł (zamiast obecnego 32.413 zł)

B. Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę (limit z iloczynem 30 metrów kw.)

 1. kwota zwrotu dla osób fizycznych, które korzystały z ulg mieszkaniowych (9,959%):
  30 m kw * 3.979 zł * 9,959% = 11.888 zł (zamiast obecnego 11.344 zł)
 2. kwota zwrotu dla osób fizycznych, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych
  (pierwszy wniosek złożony w 2011 roku, gdy obowiązuje podwyższona 23% VAT):
  30 m kw * 3.979 zł * 12,195% = 14.557 zł (zamiast obecnego 13.891 zł)

Poza tym osoby, które swój pierwszy wniosek złożyły albo złożą w 2011 roku , mogą odliczyć tylko 65,22 % naliczonego VAT z faktur ze stawką 23 %. Z wcześniejszych faktur ze stawką 22% odliczeniu podlega 68,18% naliczonego VAT.

Jeśli ktoś myśli o skorzystaniu z tego odliczenia, niech nie czeka, tylko składa swój pierwszy wniosek, aby objął go wyższy limit pięcioletni.

Katarzyna Sudaj
Bankier.pl

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 35)