Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie

Katarzyna Sudaj 23.08.2011 11:00 (aktualizacja: )

W I półroczu tego roku ZUS wstrzymał bądź zawiesił wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę blisko 75,5 mln zł. Jest to wynik prowadzonej od lat kontroli zwolnień lekarskich.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa kontrole zwolnień prowadzone są dwutorowo. Z jednej strony Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdza prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy, a z drugiej – prawidłowość wykorzystania zwolnień.

Zwolnienia lekarskie: lekarze dają – Polacy biorą

W wyniku badań lekarskich, które prowadzone są w ramach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, lekarze orzecznicy ZUS wydali 18,5 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Liczba dni, ograniczonej w ten sposób, absencji chorobowej sięgnęła 98,4 tys., a kwota wstrzymanych wypłat wyniosła 5 mln zł.

Efektem, prowadzonej od stycznia do końca czerwca, kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich jest natomiast pozbawienie prawa do świadczeń chorobowych 1729 osób. Kwota wstrzymanych w ten sposób wypłat to 1,6 mln zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ograniczył też w I półroczu podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia tym osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia chorobowego. Obniżone z tego tytułu wypłaty osiągnęły sumę 64,3 mln zł.

Obniżenie zasiłku chorobowego i opiekuńczego dotknęło także osoby, które w terminie siedmiu dni nie dostarczyły pracodawcy zwolnienia lekarskiego. W takim przypadku ZUS ogranicza wypłacane świadczenie o 25 proc. za każdy dzień, aż do dnia dostarczenia płatnikowi składek zaświadczenia lekarskiego. Przez I półrocze tego roku Zakład obniżył wypłaty z tego tytułu o łączną kwotę 4,5 mln zł.

ZUS przypomina jednocześnie, że prawo przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich mają również pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób.

Jacek Dziekan
Rzecznik Prasowy ZUS

Komentuje Katarzyna Sudaj, Bankier.pl

Katarzyna Sudaj Bankier.pl Czy Polacy wyłudzają coraz więcej zasiłków chorobowych? Czy ZUS bardziej skrupulatnie kontroluje zasadność przyznanych świadczeń i prawidłowość ich wykorzystywania? Faktem jest, że w pierwszym półroczu 2011 ZUS zdecydował o wstrzymaniu lub zawieszeniu wypłaty prawie 75,5 mln zł chorobowego. To kwota podobna jak w pierwszym półroczu 2010 roku. Jednak w tym roku zdecydowanie lepszą skutecznością wykazują się lekarze orzecznicy ZUS, którzy przez pierwsze 6 miesięcy tego roku wydali o 2,6 tys. więcej decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę świadczeń. Tym samym zaoszczędzili dla ZUS o 1,4 mln zł więcej niż w pierwszym półroczu 2010.