Zmiany w zwolnieniach z akcyzy wyrobów węglowych na cele opałowe

Piotr Szulczewski 30.05.2016 09:00 (aktualizacja: )

Będą zmiany w zwolnieniach z akcyzy wyrobów węglowych na cele opałowe

Zwolnienie z podatku akcyzowego dla zakładów energochłonnych nie będzie już dłużej obowiązywało w obecnym kształcie. Podatników czeka w tym zakresie zmiana przepisów o podatku akcyzowym.


Będą zmiany w zwolnieniach z akcyzy wyrobów węglowych na cele opałowe

Źródło: YAY foto

Zakres zwolnienia art. 31a ust 1 pkt 8 i 9 ustawy opodatku akcyzowym wprowadzony ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców określający, iż zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych:

  • przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe,
  • przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej,

został zakwestionowany przez Komisję Europejską. W związku z tym przepisy krajowe zostaną zmienione i dostosowane do wymogów europejskich.

>>> Będą zmiany w VAT i akcyzie w obrocie paliwami <<<

Jakie podmioty będą korzystały ze zwolnienia po zmianie

W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Piotr Szulczewski, VAT.pl