Zmiany w VAT i Ordynacji przekazane do II czytania Sejmu

15.07.2013 09:00 (aktualizacja: )

15.07 Zmiany w VAT i Ordynacji przekazane do II czytania Sejmu

Sejm przekazał do II czytania zmiany w ustawie o VAT i Ordynacji podatkowej oraz ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych.

11 lipca odbyło się pierwsze czytanie:

  1. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa,
  2. rządowego projektu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych.

Przypomnijmy, że projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa ma zwiększyć skuteczność walki z oszustami podatkowymi uchylającymi się lub wyłudzającymi zapłatę podatku VAT. Zmiany mające dotknąć tzw. towary wrażliwe m.in. niektóre rodzaje odpadów, nieobrobione złoto, czy też paliwa mają polegać na zobowiązaniu podatników do stosowania miesięcznych okresów rozliczeniowych. Kwartalne okresy rozliczeniowe będą dostępne wyłącznie dla podatników o niższych obrotach.

Ważną projektowaną zmianą jest również wprowadzenie instytucji odpowiedzialności solidarnej nabywcy. Nabywca zakupujący tzw. towary wrażliwe będzie odpowiadał w równej mierze z dostawcą tych towarów za ewentualne powstałe zaległości podatkowe.

11 lipca dobyło się również I czytanie rządowego projektu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych. Projekt ten związany jest z wdrożeniem dyrektywy Rady 2010/24/UE. Ma ona za zadanie usprawnić procedury postępowania w przypadku współpracy międzynarodowej przy udzielaniu i korzystaniu ze wzajemnej pomocy w dochodzeniu należności pieniężnych m.in. poprzez wymianę informacji o zobowiązaniach z państwami UE.

Projektem zajmie się teraz komisja sejmowa.

Iwona Karkus, VAT.pl
na podstawie sejm.gov.pl