Pobierz e-pity 2020

Zmiany w ubezpieczeniu rolników?

13.09.2016 09:00 (aktualizacja: )

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Posłowie PiS proponują w nim podwyższenie do minimalnego wynagrodzenia kwoty warunkującej możliwość podlegania na wniosek ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku objęcia danej osoby powszechnym ubezpieczeniem społecznym z tytułu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo pełnienia funkcji w radzie nadzorczej za wynagrodzeniem.

Zmiany w ubezpieczeniu rolników?

Źródło: YAY foto

Po pierwsze - ubezpieczenie rolników

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ma na celu podwyższenie do minimalnego wynagrodzenia kwoty warunkującej możliwość podlegania na wniosek ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku objęcia danej osoby powszechnym ubezpieczeniem społecznym z tytułu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo pełnienia funkcji w radzie nadzorczej za wynagrodzeniem.

W tym przypadku obecnie rolnik lub domownik może na wniosek podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, mimo objęcia go ubezpieczeniem w systemie powszechnym, o ile wynagrodzenie z tytułu działalności pozarolniczej nie przekracza 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia w rozliczeniu miesięcznym. Jeżeli są spełnione te warunki rolnik lub domownik podlega podwójnemu ubezpieczeniu, obowiązkowemu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i dobrowolnemu w KRUS.

>>> Składki ZUS od umowy zlecenia osoby opłacającej KRUS <<<

Jednak biorąc pod uwagę liczne postulaty zgłaszane przez samych rolników, jak i organizacje związane z rolnictwem uzasadnione jest podwyższenie do minimalnego wynagrodzenia kwoty warunkującej możliwość podlegania na wniosek ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku podjęcia dodatkowej działalności pozarolniczej o której mowa powyżej. Kwota najniższego wynagrodzenia jest kwotą graniczną dla zleceniobiorców i zleceniodawców w systemie powszechnym, ponieważ do tej kwoty istnieje obowiązek sumowania wynagrodzeń z umów zleceń, jeżeli jest ich kilka, do obowiązkowego „oskładkowania” w ZUS. Z tego wynika, że ZUS ma uprawnienie do kontroli zleceniodawców w kwestii prawidłowości dokonywania zgłoszenia do ubezpieczeń i opłacania składek.

Pod drugie - formalne umowy dla pracowników KRUS

Kolejne zmiany, które zapisano w projekcie ustawy, mają na celu uporządkowanie kwestii związanych z nawiązywaniem stosunku pracy z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach kierowników komórek organizacyjnych w Centrali KRUS, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych, które uległy przekształceniu w stosunek pracy na podstawie powołania oraz umożliwienie lokowania wolnych środków funduszu administracyjnego.

/ks

na podstawie www.sejm.gov.pl