Zmiany w egzaminie na doradcę podatkowego

Piotr Szulczewski 28.03.2013 10:00 (aktualizacja: )

Na mocy uchwały 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego z 25 marca 2013 r., zmianie uległ zakres części pisemnej i ustnej egzaminu na doradcę podatkowego. Uchwała, w związku ze zmianami prawa, uchyla część pytań pisemnych i ustnych oraz ogranicza zestaw kazusów, które rozwiązywać muszą egzaminowani.

Szczegóły zmian znajdują się na stronie Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego, a treść uchwały dostępna jest tutaj.

Piotr Szulczewski
VAT.pl