Zmiana zasad rozliczania VAT - pręty stalowe

10.04.2013 10:00 (aktualizacja: )

10.04 Zmiana zasad rozliczania VAT - pręty stalowe

Rząd w ramach walki z przestępstwami karuzelowymi mafii podatkowej zaakceptował wniosek o rozszerzenie metody obciążenia VAT u nabywcy towarui objęcie nią również dostawę prętów stalowych. Dotychczas zasada ta obejmowała przede wszystkim złom metalowy.

Zapraszamy na bezpłatne dyżury
podatkowe
. Kolejne konsultacje
już 15 kwietnia.

Zdaniem rządu, mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie prętami stalowymi jest najbardziej skutecznym instrumentem w walce z oszustwami, których skala w ostatnich latach przybiera coraz większe rozmiary. Chodzi o obrót prętami stalowymi i wyłudzenia podatku VAT przez transakcje karuzelowe, w których wykorzystuje się tzw. słupy, czyli podmioty nieposiadające majątku i nierozliczające się z podatku, czy zastosowanie tzw. „znikającego podatnika”. Proceder polega na zarejestrowaniu firmy pod określonym adresem. Przez jakiś czas są składane obowiązujące deklaracje i zeznania podatkowe z wykazanymi kwotami do zapłaty do urzędu lub niewielkimi kwotami do przeniesienia. Po pewnym czasie przeprowadza się jedną lub kilka dużych transakcji, po których podmiot bez uiszczenia należnych podatków znika. Przeprowadzone analizy i działania kontrolne wykazują, że nagminnymi zjawiskami są: brak możliwości ustalenia faktycznego miejsca prowadzenia działalności i osób prowadzących tę działalność, wirtualne biura, częste przenoszenie siedziby firmy, ukrywanie się osób reprezentujących firmę czy natychmiastowa sprzedaż udziałów firmy (po wszczęciu kontroli) obywatelom państw spoza Unii Europejskiej oraz brak dokumentacji potwierdzających dokonanie transakcji.

Źródło: KPRM