Zmiana wskaźników podatkowych i rachunkowych - 30 września 2016 r.

Katarzyna Sudaj 03.10.2016 09:00 (aktualizacja: )

Kurs średni euro ustalony przez NBP z 30 września wpływa na szereg wskaźników podatkowych. W roku 2016 kurs ten wynosi 4,3120 za 1 euro i jest wyższy od kursu z roku poprzedniego – który na 30 września 2015 r. wynosił 4,2386 zł.

Zmiana wskaźników podatkowych i rachunkowych – 30 września 2015 r.

Źródło: YAY foto

Pełna i uproszczona rachunkowość, uproszczenia dla małych i mikro jednostek w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Począwszy od sprawozdań finansowych sporządzonych od 1 stycznia 2016 r., podatnicy stosują kurs przeliczeniowy wykorzystywany dla celów pełnej lub uproszczonej rachunkowości, a także celem uproszczeń jako jednostki małe lub mikro nie tak jak to miało miejsce dotychczas z 30 września, lecz z pierwszego dnia roboczego października. Kurs ten poznamy dopiero dziś, w poniedziałek 3 października 2016 r. w godzinach popołudniowych, gdy ogłosi go NBP.

Podstawą zmiany jest art. 6 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333) zgodnie z którym przepis art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w brzmieniu zmienionym (przeliczenie według kursu z 1 października, a nie 30 września) ma zastosowanie po raz pierwszy do przeliczenia na walutę polską przychodów osiągniętych w 2015 r.

Kwota graniczna płatności

Dnia 1 października zmienią się również kwoty granicznej płatności, powyżej której zapłata dokonywana pomiędzy przedsiębiorcami powinna być dokonywana za pośrednictwem rachunku bankowego. Obecnie kwota ta wynosi 15’000 euro wg kursu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję. Wysokość kwoty granicznej obowiązującej od 1 października przedstawia poniższa tabela:

Kwota granicznaLimit
Miesiąc transakcjiRównowartość w zł
Wrzesień 2016 r.65'332,50 zł15’000 euro
Październik 2016 r.64'680,00 zł

To już pewne. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku PIT, CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która zakłada obniżenie limitu płatności gotówkowych dokonywanych przez przedsiębiorców z 15 tys. euro do 15 tys. złotych.

>>> Kiedy kwota graniczna płatności zostanie obniżona do 15 tys. zł?

Kurs euro z początku października i kolejna zmiana limitów

Kurs euro z pierwszego dnia roboczego października, czyli z poniedziałku 3 października 2016 roku zmieni kolejne wskaźniki podatkowe. Zmianie uleganą limity określające małego podatnika PIT i VAT, kwotę amortyzacji jednorazowej de minimis oraz limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 roku, a także wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości. 

Katarzyna Sudaj, PIT.pl