Zmiana wskaźników od 1 grudnia 2019 roku

Katarzyna Sudaj

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2019 r. spowoduje podwyżkę wynagrodzenia uczniów od 1 grudnia br. oraz wzrost limitów kwot, które mogą dorobić emeryci i renciści.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2019 r. wyniosło ono 4.931,59 zł. To więcej niż to wynagrodzenie w poprzednim kwartale, gdy wyniosło 4.839,24 zł. Wyższe wynagrodzenie przeciętne za III kwartał 2019 roku wpłynie na podwyżkę wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 grudnia 2019 roku oraz podniesienie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

» Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

Wyższe wynagrodzenie uczniów od 1 grudnia

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za III kwartał 2019 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 grudnia 2019 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego i zgodnie z podwyżką procentową z 1 września 2019 roku wynosi:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5%,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 6%,
  • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7%.
Wynagrodzenie uczniówObowiązuje od
I rok naukiII rok naukiIII rok nauki
246,58 zł295,90 zł345,21 zł01.12.2019
241,96 zł290,35 zł338,75 zł01.09.2019

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

» Ograniczenie emerytury

Wyższe limity dorabiania do emerytury i renty od 1 grudnia

Zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Ograniczenie emerytury - limity
Zmniejszenie świadczeniaZawieszenie świadczeniaObowiązuje od
3.387,50 zł6.291,10 zł01.09.2019
3.452,11 zł6.411,07 zł01.12.2019

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

* podane kwoty są kwotami brutto

Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń z tego tytułu nie obowiązuje w stosunku do:

  • kobiet, które osiągnęły wiek 60 lat;
  • mężczyzn, którzy osiągnęli wiek 65 lat;
  • osób pobierających rentę inwalidy wojennego lub rentę rodzinną po tym inwalidzie;
  • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie.

PPK emeryturaPłaca minimalna