Zmiana 2018: Przez długi w ZUS stracisz prawo do zasiłków

Katarzyna Sudaj 19.10.2017 11:00 (aktualizacja: )

1 stycznia 2018 roku zmienią się zasady opłacania składek. Bez uregulowania zaległości w ZUS nie będzie można opłacić bieżących należności. Przedsiębiorca może stracić prawo do zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego.

Zmiana 2018: Przez długi w ZUS stracisz prawo do zasiłków
Przez długi w ZUS stracisz prawo do zasiłków / YAY foto

W 2018 roku płatnicy ZUS nie będą już dokonywali comiesięcznych przelewów na trzy lub cztery różne numery rachunków bankowych, z których każdy był dedykowany do osobnego rodzaju ubezpieczenia:

  1. społecznego (składki emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  2. zdrowotnego,
  3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, oraz
  4. Fundusz Emerytur Pomostowych.

ZUS będzie decydował, na które ubezpieczenie trafi nasza wpłata

Gdy każdy z płatników ZUS otrzyma swój indywidualny numer rachunku składkowego to będzie wpłacał wspólną kwotę na jedno konto, bez zaznaczenia jaką część wpłaty przeznacza na poszczególne ubezpieczenie.

Od 2018 roku to ZUS będzie decydował, jaka część wpłaty trafi na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. A co najważniejsze, w pierwszej kolejności będę regulowane zaległości wraz z odsetkami. Dopiero potem bieżące składki. Zmiana przepisów w tym zakresie jest uzasadniana troską o to, by nie narastały wysokie odsetki za zwłokę od najstarszych długów przedsiębiorcy.

Przez niedopatrzenie łatwo stracić prawo do zasiłków

Zmiany w zasadach redystrybucji składek ZUS spowodują, że nawet drobna zaległość albo niewielkie odsetki naliczone za dzień opóźnienia w przekazaniu przelewu, których przedsiębiorca może nawet nie być świadomy, będą mogły być przyczyną utraty ciągłości ubezpieczenia. Dlatego jeszcze w tym roku warto sprawdzić, czy nie zalegamy w ZUS.

Jak sprawdzić, czy nie mamy zaległości w ZUS?

Warto pamiętać, że aktualne ubezpieczenie przy zachowanej ciągłości pozwala nie tylko na otrzymanie zasiłku chorobowego. Kolejną zaletą opłacania dobrowolnej składki chorobowej jest fakt, że przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne za czas choroby.

Ratunkiem porozumienie z ZUS i układ ratalny

Jest też bardzo duża grupa firm, które świadomie nie opłacają wszystkich obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i mają wieloletnie długi. Dane statystyczne mówią o 30 miliardach zł zaległości w ZUS, z czego 20 mld zł to nieuregulowane składki emerytalno-rentowe. Wielu przedsiębiorców wiedząc, jaki jest realny poziom zusowskich emerytur, celowo nie opłaca tej najwyższej składki, choć jest obowiązkowa.

Teraz to się zmieni. Płatnik nie będzie mógł opłacić tylko bieżących składek, bez uregulowania zaległości, np. opłacać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe, aby w razie choroby czy wypadku przy pracy móc korzystać ze świadczeń chorobowych czy zdrowotnych. Ponieważ ZUS każdą wpłatę będzie w pierwszej kolejności księgował na pokrycie wszelkich zaległości i odsetek.

Jedynym sposobem, aby od 1 stycznia 2018 roku zadłużony przedsiębiorca nie stracił prawa do zasiłków z ubezpieczenia, jest złożenie wniosku o rozłożenie zaległości ZUS na raty. O pomoc w zgromadzeniu, przygotowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o układ ratalny warto zwrócić się do zusowskiego doradcy ds. ulg. Trzeba to zrobić jeszcze przed końcem 2017 roku.

<< Dokumenty niezbędne do zawarcia układu ratalnego

Katarzyna Sudaj, PIT.pl