Zestaw z McDonald’s, kurczak z KFC czy lunch w fast foodzie kosztem podatkowym przedsiębiorcy

Piotr Szulczewski 16.06.2016 11:00 (aktualizacja: )

Zestaw z McDonald’s, kurczak z KFC czy lunch w fast foodzie kosztem podatkowym przedsiębiorcy

2016-06-17

Zestaw jedzenia kupiony w restauracji typu fast food jest takim samym posiłkiem, jak lunch czy obiad kupiony w restauracji. Fast food nie nosi ponadto cech reprezentacji – okazałości. W efekcie wizyta przedsiębiorcy w tego typu lokalu może być rozliczana w kosztach uzyskania przychodów. Może – ale pod pewnymi warunkami.


Zestaw z McDonald’s, kurczak z KFC czy lunch w fast foodzie kosztem podatkowym przedsiębiorcy

Źródło: YAY foto

Samodzielny lunch przedsiębiorcy w fast foodzie nie stanowi kosztu podatkowego, nie uznaje się go bowiem za związany z prowadzoną działalnością oraz z uzyskiwaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu. Przedsiębiorca, który pozostaje w podróży służbowej może jednak do kosztów zaliczyć równowartość diety, jaka przysługuje pracownikowi, czyli 30 zł.O warunkach i zasadach rozliczenia równowartości diety pisaliśmy tutaj.

Dopuszczalne jest jednak, by przedsiębiorca w restauracji typu fast food przeprowadził rozmowę biznesową z kontrahentem. W takim przypadku poczęstunek – wspólny lunch, kawa mogą być kosztem przedsiębiorstwa. Nie można zakładać, że zaproszenie kontahenta na kawę lub posiłek do fast food’a stanowi działanie mające charakter okazałości, wystawności. W efekcie przedsiębiorca, który odpowiednio udokumentuje (np. fakturą) zakup dokonany w Mc’Donald’s może liczyć na zaksięgowanie takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Dla udowadniania biznesowego charakteru spotkania z nie ma konieczności, by kontrahent potwierdzał wspólny lunch czy spotkanie.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 14 stycznia 2014 r., sygn. akt IBPBI/2/423-1337/13/AK stwierdził, że wydatki ponoszone na usługi gastronomiczne, obejmujące posiłki w postaci śniadania, obiadu, kolacji wraz z napojami bezalkoholowymi oraz wydatki na napoje alkoholowe (symboliczny toast) nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop. Wydatki te ponoszone są w celu nawiązania regularnej współpracy z potencjalnymi klientami, jak również w celu prowadzenia rozmów i negocjacji z obecnymi kontrahentami, bądź w celu rozszerzenia bieżącej współpracy, albo w celu omówienia lub wyjaśnienia pojawiających się w trakcie współpracy zagadnień i problemów. Zatem celem tych spotkań nie jest wyłącznie stworzenie dobrego wizerunku firmy wnioskodawcy czy też wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami.

Posiłek w fast foodzie - usługa gastronomiczna czy sprzedaż towaru?

Niezależnie od tego, czy czynność sprzedaży posiłku w miejscu spotkania zostanie uznana przez organ za usługę gastronomiczną, czy też za sprzedaż towaru celem jego spożycia (towar – a zatem sprzedaż podgrzanego posiłku bez obsługi), istnieje podstawa by wykazać, że wydatek stanowi koszt podatkowy. Każda z powyższych form transakcji, bez znaczenia jak zostanie zaklasyfikowana, została ona wykonana celem organizacji spotkania z klientem i polepszenia lub nawiązania stosunków biznesowych.

Piotr Szulczewski, VAT.pl