Pobierz e-pity 2019

Zerowy PIT-4R: czy trzeba wysyłać deklarację jeśli zaliczki na podatek nie wystąpiły?

Piotr Szulczewski 03.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

Do końca stycznia 2015 r. obowiązkiem płatników było sporządzić i przekazać deklarację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czy należy jednak obowiązku tego dopełnić również w przypadku, gdy firma nie pełniła roli płatnika podatku? Czy w takim wypadku należy składać zerowy PIT-4R?

Deklaracja PIT-4R jest to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Płatnicy podatku dochodowego zobowiązani są do jej złożenia do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, a w przypadku zaprzestania działalności - do dnia zaprzestania tej działalności. Skoro deklaracja ta wskazywać ma zaliczki pobrane, to jeśli nie pobierał ich w trakcie roku, to deklaracji nie musi składać.

Zerowy druk PIT-4R za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

Organy podatkowe stwierdzają, że na podatnikach nie ciąży obowiązek sporządzania zerowego PIT-4R. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji z 2011.11.18 (sygn.. akt IPPB2/415-731/11-4/AK) wskazał, że w sytuacji, kiedy nie wystąpią zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń, na płatniku nie będzie ciążył obowiązek złożenia do właściwego urzędu skarbowego deklaracji PIT – 4R, tj. „deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy”.

Z drugiej jednak strony prowadzący firmy powinni zachować czujność. W sytuacji, gdy deklaracja nie zostanie złożona muszą się spodziewać oni możliwej kontroli wysokość podatku odprowadzonego od wynagrodzenia pracowników. Podatnik powinien być świadomy, że w niektórych przypadkach zaliczka może powstać, np. w wartości zero złotych – np. gdy zatrudniona osoba otrzymuje wynagrodzenie dopiero w roku kolejnym lub gdy ze względu na odliczane składki zaliczka ta zostanie obniżona do tej wartości. W takich przypadkach zerowy PIT-4R może okazać się obowiązkowy.

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-4R (5) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Zerowy PIT-4R można skorygować

Niektórzy płatnicy, którzy nie zdążyli obliczyć pobranych zaliczek na podatek, w ostatnim dniu terminu składają zerowe deklaracje PIT-4R. Powinny one zostać niezwłocznie skorygowane nowymi deklaracjami wysłanymi do urzędu skarbowego w najszybszym możliwym terminie. Wysyłka zerowych PIT-4R jest korzystniejsza niż niedopełnienie w ogóle terminu wysłania tego druku, jednak nie zwalnia płatnika z obowiązku podawania w nim informacji zgodnych ze stanem faktycznym. Stąd też właśnie konieczność korekty przed dniem wszczęcia postępowania w stosunku do podatnika.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl