Pobierz e-pity 2020

Zegarek lub smartwatch kosztem przedsiębiorcy czyli czy przedsiębiorca może odmierzać czas tylko prywatnie?

Piotr Szulczewski 28.12.2016 09:00 (aktualizacja: )

Zegarek lub smartwatch kosztem przedsiębiorcy czyli czy przedsiębiorca może odmierzać czas tylko prywatnie?

Spóźnienie na spotkanie biznesowe może spowodować wycofanie się drugiej strony umowy z kontraktu oraz brak źródła dalszego finansowania firmy. Godzina zakończenia funkcjonowania deweloperska na budowie czy zakończenie czasu pracy w delegacji powinny być odnotowywane przez pracodawcę… Mimo niechybnej konieczności pomiarów czasu, niektóre organy skarbowe uważają, że zegarek to nie koszt podatkowy, lecz wydatek prywatny. Ich zdaniem skutecznie w rozliczeniach firmowych ująć można wyłącznie zakup zegarka „na ścianę” lub „na biurko”, przechowywanych w siedzibie firmy.


Zegarek lub smartwatch kosztem przedsiębiorcy czyli czy przedsiębiorca może odmierzać czas tylko prywatnie?

Źródło: YAY foto

Za koszt uzyskania przychodów nie należy uznawać wydatków poniesionych na zakup zużywających sie stopniowo rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa, nie zaliczanych zgodnie z odrębnymi przepisami do środków trwałych - w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom osobistym podatnika, pracowników lub innych osób, albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą przedsiębiorstwa.

Zegarek co do zasady stanowić może wyposażenie firmy – a zatem wydatki ponoszone na zakup wyposażenia związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i znajdującego się w siedzibie firmy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Zdaniem Natomiast problem z rozliczeniem w kosztach firmowych dotyczyć będzie zdaniem części organów wydatku na zakup zegarka na rękę – gdyż może on mieć charakter ściśle osobisty.

Dobra argumentacja podstawą rozliczenia podatkowego kosztu

Wydaje się jednak, że jednolite stanowisko organów skarbowych może być skrajnie rygorystyczne i nie powinno być stosowane. Do podobnego zdania doszedł np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 4 listopada 2016 r. (sygn. akt 0461-ITPB1.4511.770.2016.2.HD). Przedsiębiorca wskazał, że działania jakie podejmuje w ramach firmy wymagają precyzji i skupienia. Błędy, jakie może popełnić przy wykonywaniu zlecenia, to nie tylko koszt materiału powierzonego przez klientów, ale także czas, narzędzia, etc. Świadcząc usługi przeważnie na podstawie dokumentacji przedstawionej przez klienta oraz zapewniając stały kontakt z klientem przedsiębiorca jest zobowiązany do terminowego nanoszenia pilnych zmian w wykonywanej usłudze.

Oprócz zegarka, dającego dostępność przedsiębiorcy, rozliczenia w kosztach mogą dotyczyć również zakupu smartwatcha, a w tym przypadku istnieją dodatkowe przesłanki sugerujące zbieżność wydatku z uzyskiwaniem przychodów – przedsiębiorca dzięki zakupowi jest stale dostępny dla klienta z nowymi ofertami współpracy. Smartwatch umożliwia mu również selekcjonowanie połączeń przychodzących w sytuacji, gdy zajmuje się obsługą maszyny. Oprócz monitorowania połączeń i wiadomości przychodzących, zakupiony smartwatch posiada szybki dostęp do poczty e-mail, co umożliwia mu szybkie sprawdzanie wiadomości i ocenianie priorytetów w związku z wykonywaną pracą. Oczywiście, by koszt mógł być w całości rozliczony, przedsiębiorca musi zegarek lub smartwatch wykorzystywać wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiednia argumentacja oraz zasady korzystania ze sprzętu mogą zatem przyczynić się do rozliczenia w kosztach wydatku w ramach firmy.

Piotr Szulczewski, VAT.pl