Pobierz e-pity 2019

Za windę, garaż, miejsce postojowe zewnętrzne i halę garażową też zapłacisz podatek?

Piotr Szulczewski 11.02.2014 11:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski

Właściciele mieszkań bombardowani są nie tylko naliczanymi stałymi i zmiennymi opłatami za media, ale również podatkiem od nieruchomości. Ten wylicza się z reguły na podstawie danych wskazanych w akcie notarialnym – w związku z powierzchnią użytkową mieszka. Ich wielkość oraz rodzaj zajmowanych pomieszczeń wpływa na wysokość podatku do zapłaty.

Podstawą ustalenia wysokości podatku od budynków i ich części jest powierzchnia użytkowa. Mierzy się ją po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach mieszkania czy domu. Powierzchnia ta nie obejmuje klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powyższe powoduje, że stawką właściwą dla budynków mieszkalnych opodatkowane będą stanowiące przynależność do lokalu – miejsce postojowe w hali, piwnica, pomieszczenia gospodarcze w ramach bryły budynku itp. (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Op 107/13). Podatku nie zapłaci się w ogóle od korytarza będącego klatką schodową w bloku oraz od windy. Te pozostają nieopodatkowane.

Niższą stawkę podatku naliczyć należy dla miejsca postojowego w hali (korzystanie quoad usum - na zasadzie współużytkowania), wyższą natomiast – dla wyodrębnionego garażu. W większości przypadków uznaje się, że garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, mimo przynależności do lokalu, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według wyższej stawki podatku niż powierzchnia mieszkalna (interpretacja ogólna ministra finansów z 26 kwietnia 2012 r., sygn.. akt nr PL/LS/833/40/SIA/12/122).

Miejsce postojowe - zewnętrzne nie stanowi budynku i nie wchodzi w jego powierzchnię. Z tytułu korzystania z niego podatek od gruntu płaci wspólnota, a nie właściciel mieszkania. Kupno miejsca zewnętrznego, przynajmniej pod względem podatkowym, wydaje się zatem rozwiązaniem korzystniejszym.

Zasady naliczania podatków nie zmieniają jednak faktu, że zarówno za korzystanie z windy, miejsc postojowych oraz sprzątanie klatek schodowych właściciele mieszkań obciążani są dodatkowo w czynszu. Płacą zatem niezależnie od tego, czy podatek wystąpił, czy też nie.

Stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wynosi obecnie 0,74 zł/m2, natomiast od powierzchni pozostałej – 7,73 zł/m2. Rada gminy może w drodze uchwały obniżyć wartość tego podatku.


Planowane zmiany mają bić po kieszeni

Planuje się, by przynależne do nieruchomości garaże rozliczać według stawki wyższej - właściwej dla powierzchni pozostałej. Powyższe oznacza, że dotychczasowi właściciele garaży i miejsc parkingowych w halach powinni spodziewać się zmian i podwyżek, wynoszących nawet 1000% w stosunku do opłaty pobieranej w tej chwili.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl

Uwaga! Stanowisko Ministerstwa Finansów

W związku z publikacjami medialnymi, Ministerstwo Finansów poinformowało, że lokatorzy, którzy mieszkają na parterze i w związku z tym są zwolnieni z wnoszenia opłat za korzystanie z windy, nie uzyskują nieodpłatnego świadczenia od spółdzielni mieszkaniowej. Tym samym osoby te nie osiągają przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT.

Jeśli statut spółdzielni przewiduje, że opłaty za korzystanie z windy dotyczą wyłącznie lokali położonych na piętrach, są to postanowienia generalne. Wszystkie osoby, które spełniają określone warunki, czyli w tym przypadku zajmują lokale na parterze, mogą korzystać ze zwolnienia z opłaty za korzystanie z windy. Tego rodzaju bonifikata w opłacie czynszu nie jest więc indywidualna i nie powoduje powstania przychodu.

W najbliższym czasie Minister Finansów dokona analizy wskazywanych przez media interpretacji indywidualnych, a w przypadku potwierdzenia ich nieprawidłowości, dokona ich zmian.

Źródło: MF