Pobierz e-pity 2019

Za kwartalne rozliczenie najmu możesz sporo zapłacić

Piotr Szulczewski 26.05.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski Podatnicy często mylą kwartalne rozliczenie zaliczek z tytułu najmu rozliczanego na zasadach ogólnych, z najmem rozliczanym ryczałtem. Jedynie w drugim przypadku najem można rozliczać raz na kwartał.

Z pytaniem do redakcji zgłosił się czytelnik zszokowany stanowiskiem, jakie przedstawiła mu „Pani w urzędzie”. Informacja przekazana przez urzędnika spowodowała, że podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej 18,32%) z wynajmu nieruchomości z początkiem stycznia złożył w organie oświadczenie o wyborze kwartalnego rozliczenia zaliczek na podatek z najmu. Dopiero z końcem kwietnia wpłacił więc zaliczkę za okres styczeń – marzec. Nie tak dawno, przy składaniu deklaracji rocznej inny urzędnik stwierdził, że postępuje nieprawidłowo.

Najem kwartalny tylko na ryczałcie

Bezpłatne porady PIT.pl

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

Prywatny najem nieruchomości można rozliczać albo ryczałtem ewidencjonowanym (8,5% od przychodu), albo na zasadach ogólnych (podstawa opodatkowania to dochód z najmu, czyli rozliczeniu podlegają również koszty uzyskania). Wyłącznie w pierwszym przypadku istnieje podstawa do opłacania zaliczek w formie kwartalnej.

Powyższe wynika z art. 44 ust 3g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 tego artykułu (tzn. wyłącznie prowadzący działalność gospodarczą), będący małymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, mogą wpłacać zaliczki kwartalne. Przepis odsyła wyłącznie do ust. 1 pkt 1 pomijając ust. 1 pkt 2, w którym wymienione zostały przychody z najmu i dzierżawy. Tym samym nie ma możliwości, by złożyć oświadczenie o kwartalnym systemie wpłat na podatek z najmu.

W przypadku ryczałtu regulacje prawne wyglądają inaczej. Otóż art. 21 ustawy o podatku ryczałtowym wskazuje, że podatnicy (zarówno rozliczający przychód z firmy, jak i ci z najmu prowadzonego prywatnie) mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania.

Zasadę powyższą mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro.

Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu z najmu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl