Pobierz e-pity 2020

Wyższy limit dla KPiR oraz ryczałtu ewidencjonowanego

17.11.2016 09:00 (aktualizacja: )

Wyższy limit dla KPiR oraz ryczałtu ewidencjonowanego

Rząd proponuje podniesienie – z 1,2 do 2 mln euro – rocznego limitu przychodów netto, do którego będzie możliwe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Wzrosnąć ma także – ze 150 do 250 tys. euro – maksymalny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


Wyższy limit dla KPiR oraz ryczałtu ewidencjonowanego

Źródło: YAY foto

Na zakończonym wczoraj posiedzeniu Sejmu posłowie rozpoczęli prace nad ułatwieniami dla przedsiębiorców w ramach pakietu „100 zmian dla firm”. Zostały one zaproponowane w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Celem projektu jest uproszczenie i poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki. Proponowane zmiany w 18 ustawach zmniejszają obowiązki administracyjne przedsiębiorców, wspierają rozwój przedsiębiorczości i zwiększają efektywność pracy. Usprawniają ponadto proces inwestycyjny oraz zmniejszają uciążliwość prowadzonych kontroli.

Rząd szacuje, że wejście w życie proponowanych rozwiązań pozwoli zaoszczędzić firmom i obywatelom około 230 mln zł rocznie. Rząd proponuje m.in. wprowadzenie możliwości złożenia skargi do sądu na przewlekłość kontroli oraz zakazu przeprowadzania ponownej kontroli w tej samej sprawie przez ten sam organ. Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów nie będą narażeni na kary, jeżeli stosowali się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

Firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników będą zwolnione z ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy i tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – obecnie z obowiązków tych są zwolnione firmy zatrudniające do 19 osób. Projekt wydłuża i ujednolica terminy odwołań do sądu pracy. Pracownik będzie miał 21 dni na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – dotychczas było to odpowiednio 7 i 14 dni.

Rząd proponuje podniesienie – z 1,2 do 2 mln euro – rocznego limitu przychodów netto, do którego będzie możliwe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Wzrosnąć ma także – ze 150 do 250 tys. euro – maksymalny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

>>> Rachunkowość - limity prowadzenia ksiąg rachunkowych <<<

Projekt zawiera też szereg zmian w prawie budowlanym – m.in. zwalniających niektóre roboty z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. W dokumencie znalazły się też zmiany liberalizujące niektóre przepisy dotyczące ochrony środowiska. Rząd proponuje, by nowe regulacje weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Projekt uzasadnił wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj. Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/