Wyższe limity zwrotu VAT za materiały budowlane w III kwartale 2013 roku

24.05.2013 09:00 (aktualizacja: )

24.05 Wyższe limity zwrotu VAT za materiały budowlane w III kwartale 2013 roku

Iwona Karkus

23 maja 2013 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w swoim komunikacie, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2013 r. wyniosła 4019 zł. Oznacza to, że od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe - wyższee limity zwrotu VAT za materiały budowlane.

Na podstawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej przez GUS oblicza się limity dla ulgi - zwrot VAT za materiały budowlane obowiązujące w III kwartale 2013 roku, przy czym na jej podstawie obliczamy wysokość 5-letniego limitu kwot zwrot różnicy podatku VAT zawartej w cenie materiałów budowlanych.

Dla osób fizycznych składających wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 lipca do 31 września 2013 roku limity zwrotu wyniosą:

Wniosek złożony w III kwartale 2013
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 4.019 zł = 281.330 zł * 12,195 % = 34.308,19 zł 30m2 * 4.019 zł =120.570 zł* 12,195 % = 14.703,51 zł
Wniosek złożony w III kwartale 2013 na FV:
22% VAT 4.019 zł 68,18 % łącznie limit w II kw. łącznie limit w II kw.
23% VAT 4.019 zł 65,22 %34.308 zł14.704 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 4.019 zł = 281.330 zł * 9,959 % = 28.017,65 zł 30m2 * 4.019 zł = 120.570 zł * 9,959 % = 12.007,57 zł
22% VAT 4.019 zł55,23 %28.018 zł12.008 zł
23% VAT 4.019 zł55,23 %28.018 zł12.008 zł

Limity wzrosły w porównaniu z kwotami z II kwartału 2013.
 

Iwona Karkus
VAT.pl

Uwaga ! Zwrot VAT za materiały budowlane tylko do końca 2013 roku

Tylko do końca 2013 roku będzie można gromadzić faktury potwierdzające wydatki za materiały budowlane, w stosunku do których przysługuje zwrot VAT. Zmiana ta wynika z najnowszego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.

Z dniem 1 lipca 2013 roku planowane jest wprowadzenie nowego programu wsparcia ludzi młodych chcących zakupić pierwsze mieszkanie. Nowy program wsparcia tzw. ,,Mieszkanie dla młodych’’ ma zastąpić funkcjonujący do końca 2012 roku program ,,Rodzina na swoim’’. Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych wskazuje nie tylko zasady skorzystania z nowego programu, lecz także proponuje uchylenie stawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) – dającej możliwość ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych ...