Wyższa akcyza

Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, przedłożony przez ministra finansów. Zaproponowano zmianę stawek akcyzy na papierosy i niektóre wyroby energetyczne. Wynika to z konieczności dostosowania, od 1 stycznia 2010 r., krajowego poziomu opodatkowania tych wyrobów do wysokości wspólnotowego minimum. Na wysokość stawek akcyzy wpływa również zmiana kursu złotego w stosunku do euro.

Proponowana podwyżka akcyzy na papierosy do 273,88 zł/1000 szt., tj. o 5,19 proc., oznacza, że w 2010 r. średnia detaliczna cena papierosów wzrośnie o ok. 33 gr/20 szt. w stosunku do 2009 r. Szacuje się, że wzrost wpływów budżetowych z tego tytułu wyniesie ok. 530 mln zł.

Zwiększą się także stawki akcyzy na wyroby energetyczne m.in.: paliwo do silników odrzutowych, gaz ziemny oraz węgiel i koks. W tym przypadku podwyżka stawek nie wpłynie na ceny tych paliw, bowiem są one nadal objęte systemem zwolnień akcyzowych bądź zerową stawką akcyzy. Skutki zmiany stawek akcyzy na wyroby energetyczne będą zatem neutralne dla budżetu państwa.

Źródło: KPRM