Wymiana opon na zimowe - odliczenie VAT, koszt firmowy

Piotr Szulczewski 18.11.2014 09:00 (aktualizacja: )

Wymiana opon na zimowe - odliczenie VAT, koszt firmowy

Zmiana opon w pojazdach służbowych z letnich na zimowe ma miejsce prawie w każdym sezonie. Nowe przepisy ustawy o VAT nie pozwalają jednak jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaka część ceny ich zakupu będzie kosztem, a jaka odliczona będzie w deklaracjach VAT.

Powszechnie przyjmuje się, że kupno opon zimowych po wprowadzeniu pojazdu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, stanowi wydatek eksploatacyjny. Tym samym wydatek ten nie ma co do zasady żadnego wpływu na wartość początkową pojazdu. Kosztem uzyskania może być wymiana zarówno całego kompletu opon, jak również poszczególnych sztuk (np. przedniej pary).

Zakupu opon zimowych nie należy traktować jako wydatku ulepszającego lub modernizującego środek trwały. Ich wartość podwyższy wartość pojazdu przyjętą dla celów amortyzacji wyłącznie w przypadku, gdy zakup ten nastąpił przy transakcji kupna pojazdu (opony dołączone do pojazdu i sprzedawane łącznie z nim jako zestaw) lub jeśli ich nabycie poprzedziło wprowadzenie pojazdu do użytkowania i było związane z kupnem konkretnego pojazdu (wydatek związany z nabyciem konkretnego środka trwałego, niezbędny, dla oddania pojazdu do użytkowania).

Wymiana opon a koszt działalności gospodarczej
Źródło: Thinkstock

Inaczej rozpatrywać należy natomiast wymianę kół, alufelg lub kołpaków. W tym przypadku nie można bowiem mówić o ich zużyciu w związku z bieżącą eksploatacją pojazdu. Ich wartość może zatem powodować podwyższenie wartości początkowej. Pojedynczy zakup tego rodzaju towarów nie spowoduje jednak od razu obowiązku jej podwyższania. Samochód stanowiący środek trwały uważa się za ulepszony, gdy suma wydatków poniesionych na jego przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania. Przy ocenie, czy wartość początkowa ulegnie podwyższeniu, brać należy zatem pod uwagę całość wydatków modernizacyjnych, adaptacyjnych i podobnych, poczynionych w danym roku na rzecz samochodu stanowiącego środek trwały przedsiębiorstwa.

W przypadku pojazdu prywatnego, wykorzystywanego dla celów działalności gospodarczej, wydatki na bieżącą eksploatację samochodu mieścić się muszą w limicie kwoty wynikającej z przemnożenia współczynnika oraz kilometrów, przejechanych dla celów prowadzonej działalności. Wydatek na opony księgować będzie w kosztach firmowych jedynie w przypadku, gdy przedsiębiorca innymi wydatkami eksploatacyjnymi nie przekroczył powyższego limitu kosztów.


Zakup opon w kosztach podatkowych w wartości brutto czy netto?

Księgowanie w kwocie brutto lub netto zależy od tego, czy podatnik posiada możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w cenie nabycia oraz czy prawo to jest pełne czy jedynie częściowe (50%). Podatek odliczany od podatku VAT należnego nie podwyższy bowiem ceny opon, rozliczanej dla celów podatku dochodowego.

U podatników wykorzystujących auto do działalności mieszanej, tzn. zarówno opodatkowanej jak i zwolnionej oraz niepodlegającej podatkowi VAT, po zakończeniu roku w związku z korektą tego podatku, konieczna jest również korekta wykazanych kosztów podatkowych.

Odliczenie podatku VAT - raz 50%, raz 100%

O ile podatnik prowadzi działalność opodatkowaną i pojazd wykorzystywany jest wyłącznie dla celów opodatkowanych i tylko dla celów prowadzenia działalności gospodarczej (zgłoszenie auta, prowadzenie ewidencji przejechanych kilometrów) nic nie stoi na przeszkodzie, by od zakupu odliczał 100% wartości podatku VAT. Odpowiednio 100% tego podatku mogą odliczać podatnicy korzystający w firmie z pojazdów, których konstrukcja uniemożliwia ich wykorzystywanie dla celów prywatnych lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Takie pojazdy nie muszą być zgłaszane dla celów podatku VAT na druku VAT-26 i nie trzeba prowadzić dla nich ewidencji przebiegu.

W przypadku kupna kompletu opon zimowych dla pojazdów osobowych, które nie zostały uznane za wykorzystywane wyłącznie dla celów firmowych, odliczenia podatku VAT dokonuje się w 50%. Nieodliczony podatek VAT zwiększa wartość kosztów uzyskania przychodów.

Takie same zasady odliczania dotyczą usługi montażu opon zimowych. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, do których stosuje się 50% odliczenie podatku VAT, należą m.in. koszty usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz koszty innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów. Problem z odliczeniem podatku dotyczyć mógłby natomiast np. zakupu łańcuchów na koła u podatnika posiadającego flotę pojazdów, z których część daje pełne prawo odliczenia VAT, a dla części z nich - prawo to ograniczone jest do 50%.

Piotr Szulczewski
VAT.pl