Wstępnie wypełniony PIT-PFR już działa. Możesz złożyć PIT-37 i PIT-38 za 2015 rok

Piotr Szulczewski 25.03.2016 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów udostępniło usługę sporządzania i wysyłania wstępnie wypełnionej deklaracji podatkowej. W stosunku do roku poprzedniego, usługa została wzbogacona o rozliczenie przychodów z kapitałów pieniężnych (PIT-38). Choć premiera planowana na 15 marca odbyła się z poślizgiem, a jeszcze wczoraj pojawiały się kłopoty z logowaniem się do usługi, możliwe jest już wysyłanie pierwszych deklaracji z wykorzystaniem PIT-PFR.

 

Źródło: finanse.mf.gov.pl

W ramach PIT-PFR dopuszczalne jest rozliczenie deklaracji indywidualnie, jak również z małżonkiem czy też jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Możliwe jest również odliczanie wszelkich ulg i odliczeń podatkowych. Usługa PIT-PFR pozwala wysłać PIT-37 z załącznikami. Podatnik może modyfikować swoją wstępnie wypełnioną deklarację, wprowadzać do niej ulgi i odliczenia oraz przekazać swój 1% podatku.

Do uwierzytelnienia podatnika (małżonka podatnika) w PIT-37 potrzebne są:

  • identyfikator podatkowy – numer PESEL albo NIP,
  • imię (pierwsze),
  • nazwisko,
  • data urodzenia,
  • kwota przychodu za 2015 rok – ze wszystkich informacji podatkowych [PIT-11, PIT-8C, PIT-R] i dokumentów PIT-40A/11A za 2015 rok, otrzymanych od płatników i organów rentowych.

Natomiast składając poprzez PIT-PFR deklarację PIT-38, do uwierzytelnienia podatnika potrzebne są:

  • identyfikator podatkowy – numer PESEL albo NIP,
  • imię (pierwsze),
  • nazwisko,
  • data urodzenia,
  • kwota przychodu za 2015 rok – suma kwot wykazanych w poz. 45 i 49 we wszystkich informacjach podatkowych PIT-8C, otrzymanych od płatników.

Choć podatnik, logując się do portalu podatkowego, otrzymuje gotową do wysłania deklarację PIT, nie powinien jej wysłać przed dokładną kontrolą kwot wpisanych w tej deklaracji. System PIT-PFR służy łączeniu przychodów pochodzących od wielu płatników, nie jest natomiast przeznaczony do kontrolowania limitów podatkowych, ograniczeń w rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów lub prawidłowego automatycznego wykazywania ulg i odliczeń.

W efekcie to podatnik samodzielnie musi skontrolować i potwierdzić, czy rozliczenie wysyłane jest prawidłowo. Na podatniku ciąży również odpowiedzialność z tytułu ewentualnych błędów z tytułu deklaracji przesłanej nieprawidłowo lub nieterminowo.

Piotr Szulczewski, PIT.pl