Wpłata darowanych pieniędzy na własne konto bankowe chroni przed podatkiem

Piotr Szulczewski 19.04.2013 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski, Analityk PIT.pl

Nie stanowi ograniczenia w korzystaniu z tzw. ulgi nielimitowanej w podatku od spadków i darowizn przekazanie pieniędzy w gotówce i wpłata ich dopiero po czasie na konto bankowe – tak wynika orzeczenia NSA z 12.04.2013 r.  Otrzymane w gotówce pieniądze po ich wpłacie na konto bankowe mogą zatem korzystać ze zwolnienia z podatku.

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn wskazują, że dla korzystania ze zwolnienia z podatku między najbliższymi niezbędne jest złożenie w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego deklaracji podatkowej (SD-Z2) oraz przedłożenie potwierdzenia przelewu lub wpłaty środków pieniężnych na konto obdarowanego. Tak brzmiący przepis ustawy poddany został interpretacji celowościowej, która wynika nie tyle z brzmienia ustawy, co z sensu, jakiemu zwolnienie miało służyć.

NSA w wyroku z 12.04.2013 r. (sygn.. akt II FSK 1628/11) wskazał, że dla korzystania ze zwolnienia nie jest konieczne, by dowód przekazania darowizny na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazu pocztowego dokonywany był wyłącznie przez darczyńcę. Dopuszczalne jest, by wpłaty (przelewu) dokonał obdarowany, po uzyskaniu darowizny. Jak wskazał NSA „ustawodawca zwolnienie od podatku nabycia w drodze darowizny środków pieniężnych (…) uzależnił tylko od udokumentowania otrzymania tych środków dowodem ich przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową lub przekazem pocztowym. Brak przy tym wskazania, że z dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego wynikać powinno, że wpłacającym kwotę darowizny powinien być darczyńca”.

Piotr Szulczewski

PIT.pl