Więcej dorobisz na wcześniejszej emeryturze i rencie

03.06.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona KarkusWraz ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2013 roku zmianie uległy limity dochodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenie rentowe lub emerytalne zostaje zmniejszone, a nawet całkowicie wstrzymane.

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz.U. nr 162 poz. 1118) osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, rentę rodzinną lub rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą ,,dorobić’’ do pobieranego świadczenia. Niestety kwota dodatkowego dochodu jest ograniczona i uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ze względu na wzrost wysokości miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia z 3.690,30 zł w IV kwartale 2012 roku do 3.740,05 zł w I kwartale 2013 roku emeryt lub rencista będzie mógł zarobić:

  • nie więcej niż 2.618,10 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie zmniejszone,
  • nie więcej niż 4.862,10 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.
Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
2.618,10 zł*4.862,10 zł*01.06.2013 do 31.08.2013
2.583,30 zł* 4.797,40 zł* 01.03.2013 do 31.05.2013

* wskazane kwoty są kwotami brutto

Limity te obowiązują od 1 czerwca bieżącego roku.

Pamiętaj! Powyższe limity dotyczą wyłącznie emerytów pobierających wcześniejszą emeryturę, czyli tzw. ,,świadczenie przedemerytalne’’. Emeryci pobierający emeryturę właściwą mogą dorabiać do świadczenia bez ograniczeń.

Iwona Karkus
PIT.pl