Waloryzacja rent i emerytur w 2014 r.

11.07.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona Karkus

W przyszłym roku emeryci i renciści nie powinni spodziewać się dużych podwyżek w emeryturach i rentach. W 2014 roku świadczenia te będą podwyższone wyłącznie o ustawowy wskaźnik waloryzacji.

Rząd przyjął projekt podwyższenia rent i emerytur na rok 2014. Niestety w myśl założeń, w przyszłym roku zwiększenie pobieranych świadczeń odbędzie się wyłącznie o ustawowy wskaźnik waloryzacji. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162 poz. 1118 tekst ujedn.) wskaźnik waloryzacji będący średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym musi być zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Prognozuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2013 roku wyniesie 101,9% natomiast realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r. 1,2%.

Oznacza to, że przy założeniu, że prognozowany wskaźnik waloryzacji w 2014 roku wyniesie 102,14%, kwota świadczenia emeryta zostanie pomnożona o taki wskaźnik i na tej podstawie wyliczona zostanie wysokość podwyżki.

Dla porównania w roku ubiegłym (2013) wskaźnik waloryzacji wyniósł 104%.

Zdaniem Rządu ,,przedstawiając tę propozycję wzięto pod uwagę: bardzo trudną sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; potrzebę podejmowania działań zmierzających do wyhamowania tempa wzrostu wydatków sztywnych budżetu państwa; cel obecnie realizowanej polityki rządu, którym jest ograniczenie nadmiernego deficytu budżetu państwa (chodzi o oszczędną konstrukcję finansów państwowych po stronie wydatkowej).

Iwona Karkus
PIT.pl