Pobierz e-pity 2020

W 2017 r. kasy fiskalne bez 2-miesięcznego okresu wyczekiwania

Piotr Szulczewski 03.01.2017 09:00 (aktualizacja: )

W 2017 r. kasy fiskalne bez 2-miesięcznego okresu wyczekiwania

Kasa fiskalna nie jest obowiązkowa m. in. przy obrocie do 20.000 zł rocznie na rzecz konsumentów oraz rolników ryczałtowych. W przypadku niektórych czynności limitu tego nie można stosować, niemniej po ich wykonaniu przedsiębiorcy mieli jeszcze dwa miesiące na instalacje kasy fiskalnej i rozpoczęcie jej wykorzystywania przy sprzedaży. Zasada ta ulega zmianie w 2017 r.

W 2017 r. kasy fiskalne bez 2-miesięcznego okresu wyczekiwania

Źródło: YAY foto

Zmiana przepisów obejmuje następujące rodzaje usług:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
 • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
 • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

W 2016 r., w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z kasy fiskalnej do limitu obrotu na rzecz konsumentów i rolników ryczałtowych zwolnienie traciło moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano określoną usługę. W 2017 r. zasady powyższej nie stosuje się już i obowiązek ewidencjonowania następuje z chwilą wykonania każdej z powyższych usług, jak również usług:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

Przepisy przejściowe ochronią tylko do marca 2017 r.

Zgodnie z przepisami przejściowymi w przypadku podatników, którzy:

 • nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz
 • nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie innych zwolnień (np. nie obejmuje ich zasada zwolnienia do obrotu 20.000 zł)

- zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2017 r.

Powyższa zasada powoduje, że wszyscy podatnicy, którzy rozpoczynają działalność w 2017 r. muszą uważać na wykonanie powyższych usług – od chwili, gdy zaczną je świadczyć, mają obowiązek instalacji kasy rejestrującej i ewidencjonowania obrotu za jej pomocą.

Piotr Szulczewski, VAT.pl