VAT zapłacisz dwukrotnie od faktury wystawionej przed transakcją

Piotr Szulczewski 13.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

13.03 VAT zapłacisz dwukrotnie od faktury wystawionej przed transakcją

Piotr SzulczewskiIstnieje duże ryzyko, że faktury wystawiane przed uzyskaniem zaliczki lub przed datą wydania towaru lub wykonania usługi mogą zobowiązać do podwójnej zapłaty podatku VAT z tytułu tej samej transakcji. Ale jest szansa, by podatnik nawet po wystawieniu takiej faktury w miarę szybko zareagował i podatek płacił tylko raz.

O problemie faktycznym ze stosowaniem nowych przepisów alarmują przedsiębiorcy. Wystawiłem fakturę, czekam na odbiór towaru, a klient odstępuje od umowy lub nie decyduje się na jego odbiór. Podobnie gdy po wystawieniu faktury uprzedniej i przed odbiorem towaru klient wpłaca zaliczkę.
 

Ostatnie zmiany w podatku VAT

W obu przypadkach należy prowadzić dalsze postępowanie, by „pusta” faktura nie spowodowała konieczności zapłaty podatku. Odróżnić należy jednak anulowanie dokumentu, które możliwe jest wyłącznie w przypadku braku wydania dokumentu klientowi od jego korygowania. W przypadku wydania podstawą jest korygowanie – do zera.
 

Kalkulator podatkowy: obliczanie stawki netto i brutto z faktur VAT

Zgodnie z art. 108 ustawy o VAT w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. ETS (sprawa C-342/87) wskazał jednak, że możliwa jest korekta błędnie zafakturowanego podatku gdy faktura wystawiona była w dobrej wierze, z należytą starannością bez zamiaru dokonania oszustwa podatkowego.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl