Pobierz e-pity 2020

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej do podpisu Prezydenta

18.11.2016 09:00 (aktualizacja: )

W środę 16 listopada br. Sejm uchwalił w ostatecznym brzmieniu i skierował do podpisu prezydenta ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz przepisy ją wprowadzające.

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej do podpisu Prezydenta

Źródło: FORUM

KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniająca obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych.

>>> Krajowa Administracja Skarbowa – z policją na podatnika <<<

Ustawa określa m.in. zadania Krajowej Administracji Skarbowej, jej organy, kompetencje, sposób powoływania oraz jednostki organizacyjne. Przewiduje konsolidację urzędów i izb skarbowych, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej. Ustawa wejdzie w życie na zasadach i w terminie określonych w Przepisach wprowadzających ustawę o KAS - 1 marca 2017 r. (z wyjątkami).

Źródło: www.sejm.gov.pl