Pobierz e-pity 2020

Usługi gastronomiczne w lokalu wynajętym od małżonka – czyli sposób podatników na niższy VAT

Piotr Szulczewski 10.11.2016 09:00 (aktualizacja: )

Usługi gastronomiczne w lokalu wynajętym od małżonka – czyli sposób podatników na niższy VAT

Podatnicy starają się płacić obniżony VAT (5%) z tytułu serwowania posiłków gotowych również w przypadku prowadzenia usług gastronomicznych, dla których właściwym jest zastosowanie 8% stawki podatku. Jedną z metod, jaką stosują podatnicy jest serwowanie posiłków „na wynos” w wynajętym (często od członków rodziny) lokalu.

Sprawdź czy szef płaci za Ciebie ZUS

Źródło: YAY foto

Metoda polega na wynajęciu jedynie części lokalu, w której mieszczą się pomieszczenia kuchenne – zaplecze oraz lada dla umieszczenia kasy i wydawania towarów. Wynajęta część pomieszczenia znajduje się w większym lokalu, w którym przez inny podmiot – najczęściej przez najemcę – umieszczane są stoliki, krzesła itp. Planowanym efektem podatkowym ma być wydawanie posiłków „na wynos” – gdyż lokal nie posiada w praktyce miejsca na spożycie posiłku.

Klient kupuje posiłek, który otrzymuje na wynos – poza obszar części lokalu, w którym prowadzona jest gastronomia. To, czy skorzysta z pozostałej części lokalu najemcy i stolika – nie jest zależne od sprzedającego posiłek. Najemca nie zobowiązuje się również względem wynajmującego część gastronomiczną do jakichkolwiek działań jak np. utrzymanie czystości, umieszczanie stolików itp. Jest to zabieg zależny wyłącznie od działania wynajmującego, stoliki są jego własnością, którą w niewynajętej części dysponuje on dowolnie.

W poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT wskazującego na towary opodatkowane 5% VAT wymienione zostały - gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% (PKWiU ex 10.85.1).

Klasa PKWiU 10.85 Gotowe posiłki i dania, odnosi się do gotowych posiłków i dań i obejmuje produkcję gotowych (tj. przygotowanych, przyprawionych i ugotowanych) posiłków i dań, składających się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw itp.), mrożonych, w puszkach, słoikach, pakowanych próżniowo lub przy pomocy innych technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą, które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż.

Z kolei, zgodnie z wyjaśnieniami do działu 56 PKD - działalność usługowa związana z wyżywieniem – dla której stosuje się 8% VAT - obejmuje działalność usługową związaną z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki „na wynos”, z lub bez miejsc do siedzenia. Nie jest tu istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania oraz interpretacje Ministerstwa Finansów

Jak wskazał Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 24 czerwca 2016 r. (PT1.050.3.2016.156 ), dla dokonania prawidłowej klasyfikacji wg PKWiU nie mają wpływu również czynniki takie jak to, czy:

- punkty sprzedaży znajdują się w miejscu ogólnodostępnym,

- w punktach sprzedaży znajdują się stoliki i krzesła,

- dostępne są naczynia i sztućce,

- produkty są przeznaczone do spożycia na miejscu czy na wynos, (np. pakowane w bibułki czy tekturowe pudełka),

- w punktach sprzedaży są: toalety, szatnia, zainstalowana jest klimatyzacja, czy ogrzewanie.

W związku z tym posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać z 5% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, ponieważ nie są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1.

Taki sam wniosek wyprowadzić będzie można ze stosowanej obecnie klauzuli obejścia prawa podatkowego. Podatnicy powinni pamiętać, że czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

Piotr Szulczewski, VAT.pl