Umowa między Polską a Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych

28.05.2013 09:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 16 maja 2013 r. w Londynie podpisano umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, która stanowi podstawę m.in. do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków.

W przypadku Polski umowa dotyczy podatków: dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, a także od towarów i usług.

Zgodnie z przewidzianą w umowie procedurą wymiany informacji na żądanie, strony mogą wymieniać informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych czy dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych (art. 1 umowy).

Dostałeś spadek bądź darowiznę, założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną odpowiedź doradcy.

Umowa, oprócz umożliwienia dwustronnej wymiany informacji przez banki oraz inne instytucje finansowe, reguluje kwestie takie jak prowadzenie kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.

Dokument został sporządzony w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych i spełnia jej aktualne standardy w tej dziedzinie.

Umowa jest dostępna w zakładce ABC Podatków/Umowy międzynarodowe.

Źródło: MF