Układy ratalne - warta uwagi ulga w spłacie ZUS

Firmy spłacają swoje zadłużenie w ZUS. Jedni robią to z własnej woli innych zmusza do tego wprowadzenie w styczniu tego roku jednego konta składkowego, na którym bieżące wpłaty są rozliczane na najstarsze zaległości a przedsiębiorca w wyniku długu traci ubezpieczenie zdrowotne.

W pierwszym półroczu tego roku właściciele firm złożyli na Dolnym Śląsku 3378 wniosków o rozłożenie długu na raty. ZUS już popisał umowy z właścicielami 2216 firm. W tym samym czasie w całej Polsce wpłynęło 36,5 tys. wniosków o układy ratalne pozwalające na rozłożenie długu w ZUS na raty. W tym czasie ZUS zawarł 24 tys. układów ratalnych na blisko 1,6 mld zł. Przeciętny dług wobec Zakładu to około 60 tys. złotych.

- Podpisanie układu ratalnego z ZUS pozwala przedsiębiorcy na uporządkowanie jego spraw wobec nas a tym samym, mimo, że nadal jest u nas zadłużony to, jeśli spłaca kolejne raty zadłużenia w terminie to może dostać od nas zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami – mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – To pozwala mu na start w przetargach i ubieganie się o pomoc publiczną – dodaje Iwona Kowalska.

ZUS od początku tego roku informuje właścicieli firm o stanie ich konta i o zadłużeniu wobec ZUS. Do połowy sierpnia listy zostały wysłane do ponad pół miliona firm w Polsce.

- W pismach była informacja nie tylko o wysokości zadłużenia, ale także o możliwościach uzyskania ułatwień w jego spłacie – wyjaśnia rzeczniczka ZUS.

Do występowania o układy ratalne zachęcają przedsiębiorców przepis, który pozwala na rozłożenie na raty całego zadłużenia także zaległych składek za pracowników. Wcześniej obowiązujące regulacje pozwalały na zawarcie układu ratalnego tylko na kwotę własnego zadłużenia po wcześniejszej spłacie zaległości, jakie miał przedsiębiorca wobec pracowników.

Podstawowym warunkiem udzielenia układu ratalnego jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej płatnika.  ZUS żeby zachęcić właścicieli firm do dobrowolnej spłaty należności ograniczył zakres wymaganej dokumentacji.

 

Co trzeba dołączyć do wniosku?

  1. Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej (formularze dostępne w placówkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl),
  2. Dokumenty obrazujące kondycję finansową oraz możliwości płatnicze (np. roczne zeznanie PIT za ostatni rok),
  3. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej, – jeżeli działalność gospodarcza jest nadal prowadzona.

 

Ważne: Zakres dokumentów, które powinny zostać dołączone do wniosku jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania.

To nie jedyne ułatwienia. Żeby pomóc przedsiębiorcom w dobrowolnej spłacie jak również usprawnić obsługę wniosków o ulgę lub umorzenie udostępnione zostały płatnikom składek katalog i karty usług m.in. w zakresie Pomocy w spłacie należności. Dodatkowo od 1 sierpnia br. wnioski o umorzenie rozpatrywane są w powołanych do tego celu Centrach Umorzeń, które działają  w Łodzi, Rzeszowie i Bielsku Białej. W planach jest również utworzenie Centrów ulgowych i scentralizowanie w nich rozpatrywania wniosków m.in. o rozłożenie zadłużenia na raty.

 

Iwona E. Kowalska
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
Województwa Dolnośląskiego