Trzecia edycja raportu "Preferencje podatkowe w Polsce"

27.03.2013 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów informuje, że zakończyło pracę nad kolejną edycją raportu Preferencje podatkowe w Polsce.

Analizą zostały objęte preferencje funkcjonujące w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, podatkach dochodowych: PIT i CIT) oraz w podatkach lokalnych stanowiących dochody jednostek samorządów terytorialnych.

Globalna wartość preferencji podatkowych w 2011 r. wyniosła 79,1 mld zł, co stanowi 5,2 proc. PKB.

Zapraszamy na bezpłatne dyżury podatkowe. Kolejne konsultacje już 4 kwietnia

Głównym obszarem wspieranym przez państwo poprzez udzielone preferencje jest niezmiennie rodzina i pomoc socjalna. Obszar ten stanowi połowę preferencji funkcjonujących w systemie podatkowym. Kolejnymi grupami, które korzystają z pomocy państwa poprzez system podatkowy są gospodarka (17 proc.), rolnictwo i zdrowie (po 9 proc.).

Podobnie jak w poprzednich edycjach dokonano pogłębionej analizy wybranych preferencji podatkowych. Tegoroczne analizy skupiły się na efektywności preferencyjnego opodatkowania podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych, obniżonej stawce VAT na usługi pracochłonne oraz instrumentach autonomii podatkowej gmin w podatku rolnym.

Raport wraz z załącznikami:

Źródło: MF