Pobierz e-pity 2020

Transakcje z Amazon’a kwestionowane przez organy podatkowe

Piotr Szulczewski 08.09.2016 09:00 (aktualizacja: )

Transakcje z Amazon’a kwestionowane przez organy podatkowe

Polscy przedsiębiorcy mają problem dotyczący ujmowania w ewidencjach nabyć towarów od Amazon. Zagraniczna firma wystawia faktury z 23% podatkiem VAT, jednak przesyła towary bez pośrednictwa polskiego oddziału firmy, bezpośrednio z zagranicy.


Transakcje z Amazon’a kwestionowane przez organy podatkowe

Źródło: YAY foto

Na taką sytuację zwracają coraz częściej uwagę nasi użytkownicy. Amazon wysyła zamówione towary z magazynów zagranicznych pomijając polski oddział firmy. Stosując przesyłki kurierskie, towar zostaje przeładowany w Polsce w centrach przeładunkowych tych firm i trafia do klientów – zamawiających. W efekcie nie dochodzi do transakcji wewnątrzwspólnotowej pomiędzy poszczególnymi oddziałami Amazona, lecz transakcję tę rozpoznawać powinien krajowy nabywca towaru.

Zgodnie zustawą o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

W efekcie przemieszczeń międzymagazynowych Amazon powinien rozliczać transakcję wewnątrzwspólnotową w ramach własnego przedsiębiorstwa, wystawiając krajowemu kontrahentowi fakturę z polskim VAT. Byłaby to wówczas standardowa transakcja krajowa, opodatkowana krajowym podatkiem.

Tymczasem w przypadku, gdy dochodzi do transakcji, w której przesyłka trafia bezpośrednio z zagranicy, polski przedsiębiorca powinien wykazać WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów).

Problemu nie rozstrzyga tym bardziej informacja o sprzedawcy wskazywana na fakturze oraz na etykiecie – liście przewozowym. O ile jako sprzedawca widnieje często firma z zagranicznym adresem (ale z p;olskim numerem NIP), to list przewozowy zostaje przekazany z danymi krajowej siedziby miejsca, w którym dochodzi do przeładowania towarów – siedziby krajowej firmy kurierskiej, odpowiedzialnej za dowóz.

Jak wskazuje w tym przypadku informacja Krajowej Informacji Podatkowej:

„dla rozstrzygnięcia prawa do odliczenia z otrzymanego dokumentu, kluczowe znaczenie ma miejsce dostawy towarów (czyli miejsce opodatkowania). Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o VAT miejscem dostawy towarów jest w przypadku:

  1. towarów wysyłanych lub transportowanych (...) - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu;
  2. towarów instalowanych (...)
  3. towarów niewysyłanych ani nie transportowanych - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy;

O ile otrzymana faktura dokumentuje dostawę opodatkowaną (dokonaną) na terytorium Polski (art. 22 ust. 1 pkt 3), sprzedawca (firma z zagranicy) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary służą nabywcy czynnościom opodatkowanym, to takie prawo do odliczenia wystąpi.

Natomiast w sytuacji, gdy w wyniku złożonego przez polskiego podatnika zamówienia i dokonanej przez sprzedawcę (firmę z zagranicy) dostawy -€“ przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel, zakupiony towar handlowy przemieszczany jest z terytorium innego państwa członkowskiego do Polski (art. 22 ust. 1 pkt 1), dochodzi zgodnie z art. 9 ustawy o VAT do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju tzw. WNT. Na nabywcy ciąży obowiązek rozliczenia należnego podatku VAT z tytułu WNT oraz istnieje prawo do jego odliczenia na zasadach ogólnych zgodnie z art. 86 ust.1 i ust. 4 lit. c ustawy o VAT. W takim przypadku wystawiona przez angielskiego sprzedawcę faktura nie uprawnia do odliczenia. Bez znaczenia jest fakt, iż faktura ta została wystawiona z 23% VAT oraz z polskim NIP sprzedawcy.

Na dwoje babka wróżyła… czyli polski VAT czy europejski?

Przedsiębiorcy nie widzą właściwej formy rozliczenia takiej transakcji – z jednej bowiem strony nie są uprawnieni do odliczania VAT zawartego na fakturze, którą opłacili zagranicznemu sprzedawcy. Z drugiej wykazać musza transakcję wewnątrzwspólnotową, po której krajowa dostawa nabytych towarów opodatkowana będzie podatkiem VAT bez faktycznego prawa odliczenia podatku. VAT zostanie zatem pobrany podwójnie.

Piotr Szulczewski, VAT.pl