Terminowe złożenie deklaracji PIT nie wymaga dołączania sprawozdania finansowego

Piotr Szulczewski 09.03.2016 10:00 (aktualizacja: )

Jeszcze rok temu łącznie z zeznaniem podatkowym za 2014 r. wymagane było złożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, jeżeli tylko jednostka opłacająca podatek dochodowy od osób fizycznych zmuszona była takie sprawozdanie sporządzać. Za rok 2015 zasada ta uległa znaczącej modyfikacji.

Terminowe złożenie deklaracji PIT nie wymaga dołączania sprawozdania finansowego

Źródło: YAY foto

Do 2015 r. podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego dołączają do zeznania sprawozdanie finansowe. Obecnie natomiast zasada ta uległa modyfikacji. Zgodnie z 45 ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy podatku PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania.

Oznacza to, że nadal obowiązkowe jest przekazanie sprawozdania finansowego, niemniej nie musi ono pokrywać się w czasie z terminem rocznego rozliczenia podatku. W efekcie sprawozdanie finansowe może trafić do urzędu skarbowego w innym terminie niż roczne rozliczenie PIT-36 czy PIT-36L.

Podmioty gospodarcze, które na podstawie ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości mają obowiązek – lub same podjęły decyzję o prowadzeniu ksiąg rachunkowych, są zobligowane do sporządzenia rocznego sprawozdania za rok obrotowy. Należy to zrobić na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, czyli dnia, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. W przypadku osób fizycznych podlegającym ustawie o PIT sprawozdanie finansowe za 2015 r. należały sporządzić do 31 marca 2015 r.

Interpretacja przepisów łatwiejsza niż rok wcześniej

Pomimo że we wzorach deklaracji PIT-36 lub PIT-36L za 2014 r. sprawozdanie finansowe określano jako załącznik do druków PIT, to niektóre interpretacje przepisów wskazywały, że sprawozdania mogły być już w latach wcześniejszych wysyłane wcześniej niż samo zeznanie podatkowe. Do takiego wniosku prowadziła wykładnia art. 45 ust. 5 ustawy o PIT, w której przy opisywaniu obowiązku złożenia sprawozdania finansowego użyto zwrotu „w terminie złożenia zeznania”, a nie „wraz z zeznaniem”.

Po nowelizacji przepisów nie ma już wątpliwości, że sprawozdania finansowego za rok 2015 nie trzeba już dołączać do deklaracji podatkowych podatników PIT. Zmianie uległy również deklaracje roczne, które nie wskazują już jako załącznika – sprawozdania finansowego jednostki.

Piotr Szulczewski, PIT.pl